Skip to main content

Sétaútvonalak

Szegvár a Kurca vonalán

Egy kellemes napon kiváló program egy spontán kirándulás. Nem kell messzire utazni, Csongrád-Csanád vármegye tele van változatos, izgalmas lehetőségekkel, szép csodákkal.

A

Babaház

Antal Péter én neje Antal Péterné Remzső Gyöngyi 2000 augusztusától, saját erőből hozta létre a Babaházat. Saját babáik és mackóik voltak a gyűjtemény első darabjai, később szűkebb és tágabb rokonság, ismerősök adományai kerültek be a gyönyörű környezetben álló kis múzeumba. Az 1890-es évektől napjainkig különböző korok babái találhatók itt. Csupa romantika ez a világ, gyermek...

Tovább...

GPS: 46.58518,20.22203
B

Római katolikus templom – Kisboldogasszony templom

Szegvár ősi temploma a török hódoltság idején elpusztult. Gróf Károlyi Sándor az új betelepítés után a régi szentély alapfalaira kápolnát emeltetett. A Historia Domus 1737-ben említi először templomot, illetve a kápolnát. Innen számítjuk a 250 éves, barokk stílusú épület évfordulóját. 1737-ben a kápolnát szentélynek használva, hajót építtetett hozzá és 1739-ben megszervezte a plébániát is. Az...

Tovább...

GPS: 46.58912,20.21910
C

Református templom

A jelentős református közösséggel bíró Szentes város és a többségében katolikus Mindszent község közrefogta az 1920-as évek végén Szegváron is egyházzá szerveződő közösséget. Kanász Nagy József református lelkipásztor buzgó munkája nyomán így alakulhatott meg a mindszent-szegvár-derekegyház-csongrádi református társegyházközség. Szegváron először egy iskolai tanteremben, majd Bécsi Sándor jegyző halála után az egyházra hagyott házban tartottak istentiszteleteket....

Tovább...

GPS: 46.58562,20.22719
D

Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény

Épülete a Károlyi grófok uradalmi ispánjának egykori lakása, mely a 18. században épült. A szájhagyomány szerint az épület valamikor sóház volt. Az épület jellegzetessége az utcai oldalán végigvonuló vaskos oszlopsor és a magas, lecsapott végű nádtető. Az uradalom az 1890-es években eladta a házat, majd két családnak adott otthont. 1969-ben került állami tulajdonba. Gondos műemléki...

Tovább...

GPS: 46.58847,20.21985
E

Károlyi kastély – megyeháza

Az 1700-as évek elején Szegvár és környéke gróf Károlyi Sándoré lett, aki a mai Heves és Nógrád megye területéről jobbágycsaládokkal telepítette be a falut és új kastélyt építtetett 1725-1727 között. Csongrád Vármegye Nemesi Közgyűlése 1767-ben vásárolta meg az ekkorra már romossá vált szegvári Károlyi kastélyt, s alapos átépítés után 1776-ban abban helyezte el hivatalait. Az...

Tovább...

GPS: 46.58514,20.22215
F

Szegvári Várrom

Hajdanában a települést „Szeg”-nek nevezték. A 14-15-16. századi iratokban ezt olvashatjuk: Zeegh, Zegh, Zeghy . 1506-ban Dóczy János, a falu akkori földesura várkastélyt építtetett a Kurca partjára. Ez a castellum erős falakkal és vizesárokkal volt körülvéve. Valódi kis erődítménynek tűnt. A környéken sehol máshol nem volt ilyen erődítmény, egészen Gyuláig haladva. Kegyetlen földbirtokos volt Dóczy...

Tovább...

GPS: 46.58553,20.22079
G

Nepomuki Szent János szobra

Nepomuki Szent János a folyók, hidak, halászok védőszentje, ezért Forray Máté 1795-ös nyugdíjazásakor a szobor állítását a település első Kurca hídjának hídfőjéhez rendelte el. A késő barokk műemléki szobor ma eredeti helyén áll. Érdekesség, hogy a szomszédos Szentes is legfontosabb Kurca hídjánál helyezte el a szent tiszteletére állított restaurált szobrát, ez is mutatja, milyen kultusz...

Tovább...

GPS: 46.58657,20.22073
H

Összetartozás kútja

Az ártézi vizet is adó kutat 2014-ben építtette Szegvár Nagyközségi Önkormányzat a testvértelepülésekhez (Lewin Breski – Lengyelország, Felsősófalva – Erdély) fűződő kötődés, barátság jelképeként.

GPS: 46.58554,20.22439
I

Szentháromság szobor

Egy igazán különleges Szentháromság-szoborban gyönyörködhetünk a szegvári Kisboldogasszony Római Katolikus templom kertjében.A mozgalmakban bővelkedő alkotás ábrázolja a szegvári vízi világot, a nádast, a szürke gémet és a várromot. Utal a szőlőművelésre, de megmutatja Szegvár helyét is az országban, világban. Központi helyre, a Szentháromság (latinul Sancta Trinitas) több keresztény felekezet tanítása szerint a három isteni személy...

Tovább...

GPS: 46.58906,20.21944
J

Szélmalom

Az 1865 táján épült szélmalom a falu keleti szélén lévő mesterséges halmon áll. Négy szintje van: a lisztespad, a kőpad, a sebeskerékpad és a szeleskerékpad. A malom fala felfelé fokozatosan vékonyodik, a legfelső szinten már csak 45 centiméter vastagságú. A fal három rétegből áll: kívül és belül tégla, középen vályog. A szélmalom 1948-ban még működött,...

Tovább...

GPS: 46.58732,20.23652
X