Skip to main content

Sétaútvonalak

Mártélyi emlékek

Egy kellemes napon kiváló program egy spontán kirándulás. Nem kell messzire utazni, Csongrád-Csanád vármegye tele van változatos, izgalmas lehetőségekkel, szép csodákkal.

A

Késmárki szélmalom

A jelenleg Késmárki Imre-féle szélmalomként ismert épület a 19. század közepén épült Mártély községtől bő kilométerre, jórészt a tanyavilág gazdálkodóinak gabonájára alapozva. Nem sokkal az elkészülte után tulajdonost váltott: Kis Péter lett a gazdája. 1913-tól Késmárki Imre molnár üzemeltette, azóta ismerik az ő nevén. Vitorlája 1953-ban letört és nem is javították meg: nem őrölt többé...

Tovább...

GPS: 46.48700,20.24451
B

Klebersberg-tábla

Gróf Klebelsberg Kunó 1922. július 16-tól 1931. augusztus 24-ig volt Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere. Az ország jövőjét a kultúra, az oktatás, a tudomány, az egészségügy fejlődésében látta. Hite szerint: ‘Lehet egy nemzetet szegénnyé, koldussá tenni, de ha a nemzetben lakozó szellemei és erkölcsi erőket megtartani és gyarapítani képesek, akkor a nemzet nincs elveszve.’ Klebelsberg...

Tovább...

GPS: 46.47095,20.23541
C

Kmetykó Károly emléktábla

Kmetykó Károly néptanító emlékére 2005. szeptember 24-én avattak portrédomborműves emléktáblát az iskola falán. „Kmetykó Károly nevét mindenki ismerte a faluban. Sokoldalú és nagyon aktív pedagógusi pályafutása során (1953-ig tanított Mártélyon) többféle funkciót is betöltött. Amikor nem járt ki pap, hittant tanított, még Mártély-Feketehalomra is kijárt heti két órában hittant tanítani. zínjátszócsoportot működtetett, a színdarabok betanítását...

Tovább...

GPS: 46.47144,20.23469
D

Tanítók márványfala

A márványtáblát a helyi általános iskola bezárásának okán készítették el, melyen a település ismert történelmében itt tanító valamennyi tanár neve fel került feltüntetésre. Az emlékművet Tót Mihály helyi kőfaragó mester készítette el. A táblán az alábbi Petőfi Sándor idézet található: „Légy tölgyfa, mit a fergeteg ki képes dönteni, de méltóságos derekát meg nem görbítheti.”

GPS: 46.47192,20.23483
E

Ómártélyi kopjafa

Az egykor Mártélyon élő Szepsy Szűcs Levente fotóművész kezdeményezésének, kutató és szervező munkásságának köszönhetően egy révtizedekig dédelgetett gondolat valósulhatott meg; az áttanulmányozott okiratokból és birtoklevelekből egyértelműen bizonyítást nyert feltételezése az ősi Mártély fekvésével és történetének részleteivel kapcsolatban. Ezen igazoló dokumentumok helytállóságán felbátorodva felállításra kerülhetett egy díszes, ősi motívumokkal díszített kopjafa, melyet B. Kovács Emőke helyi...

Tovább...

GPS: 46.46651,20.22045
F

„Összetartozunk” Székelykapu

A plakett szövege: „A székelykaput Erdély híres népművésze, a háromszéki Kelemen Dénes faragta 2004-ben Gelencén a zabolai erdőből származó cserfából. A faragott míves munka különlegessége, hogy a motívumok a sok munkát igénylő domborítással, dálnoki stílusban készültek. A székelykaput Kemény Győző, a Bojtorján együttes vezetője adományozta Mártély településének a zenekar negyven éve itt megalkotott első lemeze...

Tovább...

GPS: 46.47015,20.23623
G

Orvosi emléktábla

A Mártélyon egykor gyógyító háziorvosok tiszteletére állaítatta Mártély Községi Önkormányzat, melyet Tót Mihály kőfaragó mester készített és 2020 nyarán avattak.

GPS: 46.47279,20.23233
H

Főtéri emlékhant

A tér vasút felöli csücskében 1995. március 15-én fölavatták a község címeres emlékművét, Nagy István helyi népi iparművésze címes helyi fafaragó mester faragványaival. Az emlékmű két oldalán található egy-egy stilizált csónak orr, mely a település Tiszához kapcsolód történelmét szimpolizálja. A csónak orrokat Szabó László helyi fafaragó mester készítette.

GPS: 46.47015,20.23623
X