Skip to main content

Sétaútvonalak

Magyarcsanád szépségei

Egy kellemes napon kiváló program egy spontán kirándulás. Nem kell messzire utazni, Csongrád-Csanád vármegye tele van változatos, izgalmas lehetőségekkel, szép csodákkal.

A

Kun kereszt/Belezi-kereszt

Az ún. Kun László kereszt a maga nemében egyedülálló nevezetessége Magyarcsanádnak. A hagyomány szerint Kun Lászlót Őscsanádon, vagyis a Maros túlsó oldalán temették el, tehát a mai elnevezésnek mondai értéke lehet. Föltevésünk szerint inkább Dózsa parasztfölkelésével függhet össze a kereszt állítása. Itt, az egykori Belez község dombján állhatott a parasztvezér tábora, és Csáki Miklós püspök...

Tovább...

GPS: 46.2030875,20.6360071
B

Bekai-halom

Magyarcsanád-Bökény határában fekszik a Bekai-halom, amely a Körös–Maros Nemzeti Park tájképi és történelmi szempontból kitüntetett pontja. A titokzatos halom löszgyepe botanikai ritkaságok, és a közelében lévő Maros árvízvédelmi töltésének a halom közelében lévő szakasza egy fokozottan védett állatfaj otthona. A meghatározás szerint a „kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi szempontból jelentős domború...

Tovább...

GPS: 46.1575198,20.6608874
C

Művelődési Ház

2016. végén került átadásra az új Művelődési Ház és Könyvtár. Az épületben megtalálható egy kisebb és egy nagyobb, akár 200 főt is befogadó közösségi tér színpaddal. Falubeli rendezvényeket, találkozókat, konferenciákat is meg lehet benne tartani, illetve lehet zenés és táncos mulatság színtere is. A könyvtár helység szintén modern, infokommunikációs eszközökkel is jól felszerelt.

GPS: 46.1702474,20.6135915
D

Magyarcsanádi Polgármesteri Hivatal

GPS: 46.1704716,20.6118726
E

Szerb pravoszláv templom

Magyarcsanád két ortodox felekezete, a románok és a szerbek korábban közösen használták az 1808-ban épült templomot, a mai román ortodox templomot. 1878-ban különváltak, a szegedi bíróság a románságnak ítélte a templomot; ugyanakkor a szerbek 12 500 forintot kaptak kárpótlás gyanánt tőlük. Ezt a pénzösszeget a helyiek adományaival megnövelték, és belőle felépítették templomukat. Ferenc József magyar...

Tovább...

GPS: 46.1703675,20.6116590
F

Római katolikus templom

A legkésőbb a római katolikus templom épült. Magyarcsanád községben 1923-ban alakult az önálló római katolikus egyházközség. Híveinek száma 1922 és 1931 között 400-ról 917-re szaporodott, ez indokolta a templom építését. A templom tervét dr. Pozsonyi Zoltán szegedi építészmérnök készítette, a kivitelezést Ábrahám Ferenc építőmester végezte. Alapkövét 1938. október 8-án dr. Csepregi Imre pápai prelátus, makói...

Tovább...

GPS: 46.1697221,20.6113180
G

Református templom

A református templom alapkövét 1911. április 8-án helyezték el a torony nyugati oldala alá okirattal és fémpénzekkel. A templomot neogótikus stílusban Kövecs Antal makói építőmester tervezte. A templomhajó elé középütt torony épült bélletes kapuval, fölötte rózsaablakkal, sarkain három szintet átfogó támpillérekkel; a középső szint vízszintes záródású ikerablakkal, legfölül a négy égtáj felé egy-egy zsalugáteres, csúcsíves...

Tovább...

GPS: 46.1702888,20.6059756
H

Szabadság-szobor

A magyarországi rendszerváltás évében, magas posztamensre felállított fiatal nőalak a szabadság, a béke szimbóluma. A posztamensről aláhulló három bronz szalagról, három nyelven olvasható a ‘Béke’ szó.

GPS: 46.1705608,20.6119691
I

Maros-híd.

125 éve adták át a forgalomnak, 100 éve vágta ketté Trianon, és 80 éve, hogy elpusztult a magyarcsanádi (apátfalvai) közúti Maros-híd. Egy hányatott sorsú műtárgy története a Maroson és a Zagyván. A csanádi rév egy ezredéven át fontos átkelő volt a Maroson. Az 1030 körül Szent István által alapított Csanád vármegye (és az ugyanekkor létrehozott...

Tovább...

GPS: 46.1453804,20.6502278
X