Skip to main content

Csanádalberti

Csanádalberti Csongrád-Csanád vármegye dél-keleti részén található. Pitvaros 2 kilométerre keletre, Makó 20 kilométerre nyugatra van a községtől.

A település környékén terül el a védett természeti értékekkel rendelkező Csikóspuszta.

1844

A község dohánykertészek letelepítésével jött létre, első lakói 1844-ben érkeztek Nagylakról, Pitvarosról és észak-magyarországi vármegyékből.

1898

Először Albertinek majd Kispitvarosnak nevezték a települést jelenlegi nevét 1898 óta viseli.

1919

A 19. században a helyiek túlnyomó többsége evangélikus szlovák volt. A település az első világháborút követően, 1919 és 1920 között majd egy évig román megszállás alatt volt. A lakosság a 20. század első harmadára a kétszeresére emelkedett, de a nemzetiségi és felekezeti arányok változatlanok maradtak.

1927

1927-ben nyílt meg az óvoda; ugyanebben az évben fejeződött be a Nagyatádi-féle földreform; a kiosztott házhelyeken egy évvel később már 33 új családi ház állt a Falusi Kislakásépítési Szövetkezet kölcsöneinek jóvoltából.

1946

A falu nemzetiségi összetétele 1946-ban gyökeresen megváltozott: a csehszlovák-magyar lakosságcsere után az arányok megfordultak, és a Felvidékről kitelepített magyarok alkották a lakosság zömét. Az 1950-es megyerendezés után a feldarabolódott Csanád vármegyéből Csongrád megye makói járásához került; a község 1973-ban önállóságát elvesztette, és egészen 1990-ig a pitvarosi közös községi tanács társközsége volt.

1960

1960-ban jött létre a Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezet; ez 1974-ben egyesült a pitvarosi Felszabadulás Mezőgazdasági Termelőszövetkezettel, amely napjainkban is műveli a község földterületének legnagyobb részét.

1990

Csanádalberti 1990-ig a Pitvarosi Közös Tanács társközsége volt, majd az első demokratikus választásokat követően – az önkormányzati képviselő-testület döntése alapján – önálló településként él tovább. Az első demokratikus választáskor megválasztott képviselők: Mandák Istvánné, Petrovics Kálmán, Surányi Imre, Zatykó Pál, míg a település vezetését Lengyel Lajos polgármester látta el.

Csanádalberti 1kép
Csanádalberti 2kép

Teljes népesség: 471

Terület: 15,32 km²

Járás: Makói járás

Irányítószám: 6915

Testvérvárosok:

még nincs

Weboldal: csanadalberti.hu/en/home/

Videó: https://youtu.be/O4QTmjWgb4Q

Közeli látnivalók

Az 1848-as forradalom emléktáblája

Csanádalberti Falunap

Csikós puszta

Első világháborús emlékmű

Emlékkő a köztemetőben

Evangélikus templom

Halas fiú

Községháza

Művelődési Ház

Négy kopjafa és a Székelykapu a város központjában

Nicsovics-kastély

Obeliszk

Termelők

X