Skip to main content

Apátfalva

Apátfalva sajátos néprajzi szigetet alkot, lakói mai napig tájszólással beszélnek. Hagyomány és a szokáskincsük lényegesen különbözik az alföldi emberétől, etnikailag meghatározott eleme a palócság, de keveredtek közéjük jászok is.

Apátfalva a Maros jobb partján, Makótól keletre, tíz kilométernyi távolságban fekszik. A makói kistérség része, amely az ország délkeleti kapuja. Míg régen a népek országútja haladt itt, ma a 43-as számú főközlekedési út vezet át Romániába.

Apátfalva – neve szerint – valamely monostor apátjának birtokát képezte.

A köznép a mai napig Pátfalvának hívja, első előfordulása a Pothfalua névalak.

Apátfalva keletkezését a csanádi révnek köszönhette, hiszen a település a Maros partján, a csanádi várhoz vezető utak találkozásánál született meg.

Az első okleveles adat a XIV. századból maradt fenn, a község neve 1334-ben a pápai tizedlajstromban fordul elő, ekkor már közepes nagyságú Csanád megyei településnek számított.

A Maros – völgye a középkorban sűrűn lakott, az Alföldnél jobban beépült, civilizált terület volt. A gazdagon benépesült táj arculatát a török pusztítások sorozata semmisítette meg. A falut és a Maros mentén húzódó tölgyerdőt felégették, a szántók parlagon maradtak. A kegyetlen pusztítások nyomán ember nélkülivé vált a táj.

A török hódoltság után lassan népesült be a térség, az elpusztított falvak többsége azonban sohasem épült újjá. A település neve a Dózsa-féle parasztháború kapcsán került be az ország történetébe. Az Apátfalva melletti síkon országos jelentőségű összecsapásra került sor, a Dózsa-sereg egyik előretolt egysége 1514. május 27-én itt szenvedett vereséget a főúri csapatoktól. Egy nappal ezután a paraszti seregek győzelmet arattak Nagylak mellett. Megtorlásul Dózsa az egyik vezérét, Csáky Miklós csanádi püspököt az apátfalvi révnél karóba húzták. Ezek az események a parasztháború fordulópontját jelentették, végső szakítást az urak és a keresztesek között.

1750-ben vette kezdetét a falu újratelepítése, templomát 1754-ben kezdték el építeni. Az 1831. évi kolerajárvány – amely 137 áldozatot követelt – idején a helytartótanács utasítására Csanád megye határait le kellett zárni. A kolera megszűnésekor Szent Anna tiszteletére örök ünnepet fogadtak, melyet minden évben megtartanak.

A z 1848-1849-es forradalmat és szabadságharcot baj nélkül vészelte át a település.

A millennium évében Csanád vármegye méltóan készült az ünnepre, hiszen ekkor adták át a falu határában a Maroson átívelő közúti hidat, amelyet már 1895-ben felavattak.

Apátfalva újkori története két és fél évszázadot ölel fel. Népessége gyorsan fejődött, a korai időszakban fontos volt az állattartás, az évek alatt egyre több legelőt törtek föl, a megélhetést a földművelés jelentette az emberek számára.

Az első világháború alatt a község fejlődése lelassult, 1400-an vonultak be, közülük 173-an haltak hősi halált a frontokon.

1919.június 23.-án a Román megszállás és intézkedéseik hatására iszonyatos események vették kezdetüket Apátfalván. Ekkorra elfogyott az apátfalvi emberek türelme a szabadrablást folytató, megszálló román csendőrséggel szemben. Tettlegességig összeszólalkoztak a megszállókkal, a harcokban három román katona vesztette életét, a helyiek agyonverték őket. Ennek hatására kivezényelt büntető századot a falu lakossága két órán át fel tudta tartóztatni, végül a román csendőrség bejutott a faluba, összefogdosták az ellenállókat, kivégezték őket, sokakat testileg- lelkileg egy életre megnyomorítottak. 1925. október 25-én avatták fel a „Koszorúzó honvédot” ábrázoló emlékművet. A talpazat két oldalára 173 hősi halott nevét, a hátoldalra az 1919. június 23-i román vérengzés 40 apátfalvi áldozat nevét vésték fel. Azonban, 1927. november 14-én a hivatalos névsor elkészítésekor kiderítették, hogy még 21-en estek áldozatul a román megszállásnak, így az ő nevük is felkerült a felújított emlékműre,hiszen emlékük megőrzése a mindenkor jelen társadalom feladata.

A második világháború alatt 1944. szeptember 25-én vonultak be a szovjet katonák Apátfalvára. A harcok elmúltával megkezdődött a falu újjáépítése, a régi vezetőknek távozniuk kellett, helyükre új vezetők álltak. A rend fenntartására önkéntes rendőrség kezdte meg működését.

Az 1950-es években megtörtént Apátfalva és Magyarcsanád egységesítése Csanád néven, ám rövid időn belül kiderült, hogy elhibázott döntés volt, ezért 1954-ben a két települést újra szétválasztották.

Az 1956-os események meghatározó alakja Keresztúri András tanító volt.

Társaival bizottságot hoztak létre, kérték a parasztokat a vetés és egyéb munkák folytatására, eltávolították a vörös csillagot a közintézményekről, a lakosság nyugalmát nemzetőrséggel biztosították. A forradalom ideje alatt a községben erőszakos cselekmény, tüntetés nem történt.

A település népessége gyorsan fejlődőtt. A kapitalizmus azonban alapjaiban támadta meg a paraszti kultúrát. A kapitalizmus leegyszerűsítette a z élete, és mindenkit belekényszerített a legélesebb társadalmi harcba.

Építészetében, bútorművességén, népi kerámiáiban a makói és a hódmezővásárhelyi mesterek hatása mutatható ki. A néphagyomány őrzése mellett a falu népét a mélységes vallásosság jellemezte. Katolikus hitük nem formalitásokban, hanem zsigereken átható, mindennapi életükön átsugárzó hitben mutatható ki.

Az apátfalviak öntudatosak, virtuskodásra hajlamosak és szalmalángszerűen lobbanékonyak. Régen a nagy falusi rendezvények ritkán múltak el bicskázás nélkül. Igaz történet, hogy a 1920-ban a rekviráló román katonákat vasvillával verték ki a községből, ezért kapta a falu a „vitéz Apátfalva” elnevezést.

A pátfalvi nők híresek voltak szépségükről, azt tartották róluk, hogy beszédesek, táncot-mulatozást kedvelők és cifrálkodóak.

Féja Géza, a híres falukutató találóan írt a pátfalvi népről:” Az új országhatár szélén déli Csanádban, Makó közvetlen közelében egészen különös sziget Apátfalva….Főleg palóc telepesek szivárogtak ide, s utódaik ma is élesen különböznek a déli Tisza-vidék népétől. Kedélyük sokkal lágyabb, beszédük kedves, szikrázó, humoros. Nagyon vallásos katolikusok, de ugyanakkor rátartiak, gőgösek és harciasok is. A verekedés és a bicskázás kiirthatatlan „népszokás” Apátfalván.

A székelyekre emlékeztetnek, van bennük valami egészséges törzsi vadság, fejlett esztétikai hajlandóság, bévülről folyton mosolyra csiklandozó életkedv s misztikus hajlam is”.

Apátfalva 1kép
Apátfalva 2kép
Apátfalva 3kép

Teljes népesség: 3014

Terület: 53,78 km²

Járás: Makói járás

Irányítószám: 6931

Testvérvárosok:

Apáca (Románia), Csanádapáca, Kisorosz (Szerbia), Jászjákóhalma

Weboldal: www.apatfalva.hu/

Videó: https://youtu.be/UGYHDWIhfcE

Közeli látnivalók

A Kardos István Néptánccsoport tevékenysége

A Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar hagyományőrző tevékenysége

A Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar hagyományőrző tevékenysége

A Maros hatása Apátfalva településre

A Maros népi halászata

A Maros-ártér állatvilága

A Maros-ártér növényvilága

Apátfalva Faluház

Apátfalva helyi újságai

Apátfalva Község Önkormányzata

Apátfalva népi hangszere – a citera

Apátfalvi archaikus népi imák

Apátfalvi archaikus népi imák

Apátfalvi Falunap, Szent Anna Napok

Apátfalvi festett bútor

Apátfalvi festett bútor

Apátfalvi fűrészelt, rátétes deszkavéggel díszített házoromzatok

Apátfalvi gyúrott béles

Apátfalvi ragadványnevek

Ártéri kiskertek a Maros-parton

Az Apátfalvi Gazdakör tevékenysége

Az apátfalvi női viselet

Az apátfalvi nyelvjárás

Az apátfalvi temetőkápolna

Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben

Az Eszterlánc Ház néprajzi-helytörténeti gyűjteménye

Az NB III-ba bejutott apátfalvi focicsapat sikere

Az önellátó tanyasi életmód és gazdálkodás

Bartók Béla 1906-os apátfalvi népdalgyűjtése

Bartók Béla 1906-os népdalgyűjtése Csongrád megye mai területén

Bíbic-könyvek, Apátfalva helytörténeti munkatankönyvei

Bíbic-könyvek, Apátfalva helytörténeti munkatankönyvei

Csigatészta készítése

Csőrege

Diáksport az apátfalvi Dózsa György Általános Iskolában

Díszpolgárok emlékfala

Dömötör István, a falu fényképészének munkássága

Fehérhímzés Apátfalván

Fehérhímzés Apátfalván

Foci Apátfalván, az Apátfalvi Sportkör (ASC-ASK) tevékenysége

Gőzönfőtt fánk

Gyökértermesztés

Hagyományos disznóölés

Herczeg István ezüstérmes olimpiai bajnok, tornász eredménye

Kakas Istvánné Bakai Anna munkássága

Kardos István vőfély tevékenysége

Kaskötés Apátfalván

Kelt bodag, a cigányok kenyere

Kelt bodag, a cigányok kenyere

Korom László citerakészítő tevékenysége

Kovács Lajosné táncpedagógus tevékenysége

Lakodalmi torták, násznagytorták

Langó Hagyományőrző Ház

Langó Istvánné Langó Terézia, a fehérhímzés apostolának munkássága

Langó-kápolna

Langó-kápolna

Lovasnap Apátfalván

Maros-menti Nemzetiségi Kulturális Találkozó

Mátó Istvánné Szigeti Margit csuhéfonó munkássága

Millenniumi tölgyfák: két kocsányos tölgy

Morelli Edit apátfalvi tűzzománc képei

Móricz Ágnes közösség- és művelődésszervező tevékenysége

Népi építészet Apátfalván

Népoktatás Apátfalván

Nepomuki Szent János-szobor

Ősi cigány mesterségek

Paradicsomos káposzta, a cigányok fő eledele

Pátfalvi búcsú Szent Mihálykor

Pátfolvai kalács

Pátfolvai kőttes

Pátfolvai parasztolimpia

Pécsi Mihályné Kálmán Erzsébet kosárfonó tevékenysége

Sipos István ultramaratoni futó tevékenysége

Sütő József hosszútávfutó, maratonfutó eredményei

Szent Mihály Plébániatemplom

Szoborkert

Társas munka, kaláka

Újkrumpli, káposzta és vöröshagyma termesztése

Útmenti keresztek Apátfalván

Varga Józsefné Antal Ilona hagyományokat dokumentáló és kézműves tevékenysége

Veréb János mintagazda, állattenyésztő tevékenysége

Vígh Antal kaskötő tevékenysége

Vízenkőtt, kútbakőtt

Termelők

Antal Eszter

varrot textil termékek

Rigó Angéla e.v.

Kecsketejjel,természetes összetevőkből készült szappanok,gyógynövényes kencék,krémek.

X