Skip to main content

Zsombói Láp -Nagyerdő Természetvédelmi Terület

Érték bemutatása:

A zsombói ősláp-erdő, Szegedtől 15 km-re északnyugati irányban a kiskunmajsai műút mellett terül el. Közigazgatási helye Zsombó község. Ez az erdő az alföldi táj ősi képét őrzi. Hasonló erdő a környéken nem található, így ezzel magyarázható viszonylagos madárgazdagsága. Alföldünk nagy kiterjedésű ősi lápvilága ma már a múlté, így sajátos élővilágára, tájképi együttesére csak itt-ott bukkanhatunk. A terület élővilágát számos, ismert szakember kutatta. Az erdő növényvilágával CSONGOR Győző fog-lalkozott, míg PÁLFY György a láp bogarait vizsgálta. Madárvilágát, MARIÁN Miklós vezetésével a TIT Madártani és Természetvédelmi Szakkör tagjai kutatták.

Rendszeres megfigyelésekkel, odútelep létrehozá-sával, és téli etetéssel járultak a gyakorlati természetvédelem megvalósításához. 1980-ban jelent meg a Dél-Alföld madárvilága című kiadvány, melyben részletesen ismertetik a szerzők, a terület értékeit, és megfi-gyeléseik eredményeit. Ez egyben az egyetlen publikáció is, ami e területről készült. Sajnos a 80-as évek elejétől elfeledetté vált a terület. Az odútelep elöregedett, tönkrement. Faunisztikai megfigyelések is rendszertelenné váltak. 1985-ben zsombói lakos lettem, így lehetőségem nyílt a terület élővilágának megfigyelésére, majd később az odútelep renoválására, bővítésére.

Járás: Mórahalmi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Zsombó

Irányítószám: 6792

Érték szakterülte kategória: Természet

Zsombói Láp -Nagyerdő Természetvédelmi Terület 1kép
X