Skip to main content

Zöldfási Szent István Király Templom

Érték bemutatása:

Az 1900-as évek elején Szegedről a tanyákra kitelepülők száma egyre nőtt, ám Domaszék és Feketeszél kapitányságon ekkoriban még nem volt templom. A legközelebb eső templomok is, mint a Szeged-Alsóvárosi Ferencesek plébániája vagy az Alsóközponti plébánia (melyhez ebben az időben ez a terület tartozott) vagy a Lengyelkápolna túl messzire estek az itt élő népeknek. Így a nagy távolságok miatt nem mindenki engedhette meg magának, hogy valódi templomban hallgathasson szentmisét vagy kereszteltethessen gyermeket.
Ekkoriban a tanyai iskoláknál vehettek részt miséken a környéken élők, de még így is nagy szükségét érezték egy templom építésének. Ezért Templomépítő Bizottságot alapítottak melynek elnökei: az egyház részéről Széll József lengyelkápolnai plébános, világi elnöke Balla Imre, ügyvezető elnöke pedig Koncz Ede tanító lett.  1938 tavaszán kezdték meg a templom építését – melyet röviden Zöldfás templomként ismernek a helyiek – és még ugyanabban az évben be is fejezték. A korábban Homokszőlőkiként ismert terület új elnevezését a zöld környezetről és iskolája zöldre festett homlokzatáról kapta. A templomot tervezte és a főépítészi teendőket is ellátta Ábrahám István építőmester, aki a Pipacs-villában lakott, a Zöldfás közelében. A templom alapkövének letétele alkalmából az egyházi szertartást Kocsis József premontrei kanonok végezte. Az eredeti tervek szerint torony is épült volna a templomhoz melynek az alapjait is megépítették, de sajnos ez nem valósult meg, mint ahogyan a szentély megépítése sem, amely bolthajtással kapcsolódott volna a templomhoz.

Érték indoklása:

A kisvasút kiépülésének is köszönhető Zöldfás tanyaközpont egyik első és legfontosabb épített emléke e templom. Közelében található a Zöldfási tanyasi iskola és a Zöldfás Katolikus Ifjúsági Központ,  a Szeged-Csanádi Egyházmegye képzési és szabadidős háza, mely a rendszerváltás után alakult 503. számú Klebelsberg Kúnó cserkészcsapat jóvoltából komoly hagyományokat is őriz. Az udvarán állított Ördögh Zoltán kereszt szintén kiemelt érték, így a templom környezetével szerves egészet alkotva az egykori tanyaközpont és az Ördögh család történetének őrzője.

Járás: Szegedi járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Domaszéki Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Domaszék

Irányítószám: 6781

Érték szakterülte kategória: Épített

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Bálint Ibolya (2004): Oltárkő a katedrán - Újabb fejezetek Domaszék történetéből, Domaszék Község Önkormányzata, 2004; elektronikus megjelenés: NKÖEOK szerkesztőség, 2007: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Domaszek/index_oltarko_a_katedran.htm

Zöldfási Szent István Király Templom 1kép
Zöldfási Szent István Király Templom 2kép
X