Skip to main content

Vedres tanya (ma: Postakocsi csárda)

Érték bemutatása:

A XX. század második felében kutatók keresték hosszú éveken keresztül a valamikori Szeged-felsőtanyán ( így írták), a Fehértó szélétől – a csengelei megyehatárig terjedő területen, Vedres István városi főmérnök hajdani tanyáját. A keresést nem kísérte eredmény. Nem ismerték azt a tényt, hogy amikor II. József uralkodása idején Vedres István városi mérnök kijelölte a megyét átszelő Temesvár- Pest közötti postautat, a várostól azt az utasítást is kapta, hogy próbálja az út mellett elterülő földeket eladni. A föld olcsó volt, akkor még lehetett ingyen foglalni is, csak a művelt föld után kellett keményen adózni a városnak. Az út mellett, keleti oldalon lévő egyik első, több mint 100 holdas parcellát maga Vedres István (1765-1830/) vásárolta meg, amire felhúzatott az 1800-as évben egy általa gondosan tervezett postaállomást. Ez a postaállomás, ma Postakocsi – csárda , volt Vedres István tanyája.
Aligha található az Alföldön még egy olyan tanya, amely annyi jeles ember tulajdonát képezte volna, mint ez a hajdani postaállomás. Az 1800-ban megépített és felszerelt új postaállomást Vedres István bérbe adta az akkor még Bécsből irányított, magántulajdont képező postának. Az 1830-ban elhunyt városi főmérnök tulajdonát képező épületet Vedres Rozália (1798-1853), a mérnök legidősebb leánya, Korda János felesége örökölte meg. Korda János (1788-1857) az épületet nem csak megörökölte a felesége révén, hanem két ízben néhány évig, ideiglenesen postamesterkedett is benne. Amikor Korda János elhunyt a posta már nem üzemelt. Az 1854-ben megindult vasúti forgalom a posta korábbi működését okafogyottá tette.
Amikor Korda János nemzetőr alezredes 1857-ben elhunyt a mai csárdaépületet és a hozzátartozó nagykiterjedésű birtokot örökölte Korda Terézia /1821-1876/ leánya, Vedres István unokája, aki ekkor már Dáni Ferenc felesége volt. Dáni Ferenc (1816-1883.febr.19.) Szeged, /Kecskemét és Hódmezővásárhely/ első főispánja volt. 1878-ban lemond megbízatásáról és szatymazi birtokára, a mai csárda épületébe vonul vissza. Itt is hal meg egy februári napon, 1883-ban. A szatymazi hajdani Vedres-tanyát leánya Dáni Sarolta (1847-1924/)Korda János unokája, Vedres István dédunokája örökölte meg, aki ekkor már Polgár László felesége volt. Polgár Lászó (1837-1917) a református egyház főgondnoka, a Szatymazon megalakult gazdakör első elnöke (1884) volt. Az épületet és vele a birtokot, amikor 1917-ben Polgár László elhunyt, a Bécsben élő Margit leánya örökölte, aki hamarosan eladta Szakács József ügyvédnek. Ő volt az utolsó tulajdonos a második világhábórú befejeztéig. Az itt gyakran megforduló, élő- és a birtokon gazdálkodó tulajdonosok közül Vedres Istvánról, Korda Jánosról, Dáni Ferencről Szegeden utca van elnevezve.

Érték indoklása:

Vedres István jelölte ki véglegesen a posta útját is, így nem csoda, hogy az ott szaladt el az ő általa megvásárolt homok mellett. Nem sokat tévedünk, ha azt véljük, hogy a jelenlegi Postakocsi csárda az ő terve alapján készült és tulajdonát képezte, bérbe adta, úgy üzemeltette. A posta állomás már 1805 előtt létezhetett, mert hivatkozik rá a megépítendő csatorna tervében. Amikor a Postakocsi csárda előtt elhaladunk, gondoljunk arra, hogy több átalakítás és felújítás ellenére Vedres István által megtervezett legalább 200 éves épülettel állunk szembe. A híres építész munkáját dicséri, hogy az idő vasfoga nem bírt a falakkal.

Járás: Szegedi járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Szatymazi Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Szatymaz

Irányítószám: 6763

Érték szakterülte kategória: Épített

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Szatymaz földje és népe. Monográfia, Szerk.: Péter László. Szeged, 2000., Bába és Társai KFT, 748 p. www.szatymaz.hu, A Vedres tanya. Szatymaz, 2018. április 3. Sokszor a kérdéssel is baj van/Pálmai József =A mi lapunk.- 201/02 sz. Válogatás Szatymaz helytörténeti írásaiból. Szerk.: Rapcsányi Gábor, Kiadó: Szatymaz Község Önkormányzata, Szatymaz, 2018.430 p. ISBN: 978-615-00-2365-6

Vedres tanya (ma: Postakocsi csárda) 1kép
X