Skip to main content

Vedres István Faluház

Érték bemutatása:

A „Vedres István” Faluház – Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) tevékenységét 2013-ban kezdte meg. A „megújuló közösség – közösségtörődés – közösségfejlesztés” alapkoncepciójából, valamint az IKSZT cím birtokosi okiratból adódóan szerepet vállal Tiszasziget település közösségfejlesztő, közösségtörődő munkájának irányításában, szervezésében, megvalósításában. Tevékenységével ösztönzi a helyi társadalomformáló – közösségfejlesztő szerepvállalás elősegítését a település és környezete társadalmi, gazdasági, kulturális, művelődési, sport és rekreációs, karitatív, tájékoztatási, egyházi és önkéntes szolgálat fejlesztési folyamatainak és innovatív kezdeményezéseinek kibontakozását, megerősítését, helyenként létrehívását, megteremtését.
A Faluház – IKSZT együttműködik a helyi kötődésű civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, csoportok, közösségek, helyi társadalomformáló, közösségfejlesztő, közösségtörődő gazdasági, társadalmi, szereplők és szolgálatok képviselőivel. Mindazokkal, akik akarnak, tudnak vagy szeretnének hozzájárulni közösségünk élőkörnyezetének jobbításáért, beleértve azokat a magán személyeket is, akik áldozatos munkájukkal, tehetségükkel, együttműködési jártasságukkal, javaslataikkal hozzá kívánnak járulni a helyi társadalom, a helyi közösség szerteágazó felemelkedésének, fejlődésének szolgálatához.A Faluház – IKSZT ad helyet a községi könyvtárnak, hírlapolvasónak, melynek keretében internet hozzáférés is biztosított. Ezen szolgáltatásokról a Könyvtár menüpont alatt tájékozódhat bővebben.

A Faluház sokfajta alkalmi és állandó rendezvénynek, programnak, foglalkozásnak, ünnepségnek és ünneplésnek ad helyet. Erről részletesebben tájékozódhat úgy hírek – programok menüben, mint az alkalmi és állandó-rendszeres programokat, rendezvényeket összefogó programnaptárban. Keresgéljen kedvére és tiszteljen meg bennünket részvételével. Saját szervezésű programok mellett a Faluház partner bármilyen más közösségi program rendezvény megvalósításában. Keressen bennünket.

Járás: Szegedi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Tiszasziget

Irányítószám: 6756

Érték szakterülte kategória: Épített

Vedres István Faluház 1kép
Vedres István Faluház 2kép
X