Skip to main content

Újszentiváni Civilek Háza

Érték bemutatása:

Az Újszentiváni Civilek Háza EU-s és helyi források felhasználásával létrejött nagy volumenű infrastrukturális beruházás eredménye, amely 2010. november 19-én került átadásra.

A Civil Ház célja többrétű, ahogy az ezekhez illeszkedő tevékenységei is. Elsősorban szeretnénk elérni az újszentiváni polgárok életminőségének és általános közérzetének javulását civil programok és rendezvények megvalósítása által, másrészt célunk elősegíteni a non-profit szektor és az Önkormányzat együttműködésének megerősödését, és végül a helyi civil szervezetek számára olyan háttérbázist kívánunk biztosítani, ami inkubátor jellegével hatékonyan segíti azok fejlődését.

Minden korosztály számára szeretnénk programokat szervezni és lehetőséget adni olyan kezdeményezések megvalósulásához, amelyekhez ezt megelőzően nem volt meg a megfelelő infrastrukturális háttér. Klasszikus értelemben vett közösségi helyet szeretnénk üzemeltetni, amely hiánypótló szolgáltatásaival valós igények kielégítését célozza. Teret szándékozunk nyújtani mind gyermek- és ifjúsági közösségek alakulásához, mind lakossági fórumokhoz, bálokhoz, rendezvényekhez, mind nyugdíjas összejövetelek lebonyolításához. Tervezett szolgáltatásaink: tanácsadások, tájékoztatások, képzések, ingyenes Internet használat, irodatechnikai eszközök rendelkezésre bocsátása, teremhasználat, program előkészítés és kivitelezés.

A CH helyileg az Árpád u. 5. szám alatt található akadálymentesített, patkó alakú gyönyörű épület, amelynek felújított régi szárnyában található a megfelelő számú szociális és mellékhelyiség mellett a könyvtár- és olvasóterem, egy 15-20 fő befogadására alkalmas több célú közösségi terem, a számítógépterem, valamint egy iroda, ahol a Falugazdász és a Munkaügyi Központ munkatársa tartanak fogadóórát. Itt kap majd helyet továbbá a jövőben, a többféle tervezett tanácsadó programunk is, melyeket a lakosság igényeinek megfelelően szeretnénk elindítani. A másik, vadonatújszárny egy nagyméretű, szintén többcélú és akár 150 fő számára is befogadó képes közösségi teremnek ad helyet, amely rendezvények alkalmával a legkülönfélébb programok lebonyolítására is alkalmas.

Nyitva tartásunk 2011 januárjától folyamatos, de a Civil Ház ezt megelőzően is számos program megvalósulását tette lehetővé, ilyen például a számítógép- és Internet használat biztosítása már az iskolai téli szünet kezdete óta. Folyamatosak ezen kívül a Hagyományőrző Kör énekkari próbái keddi alkalmakkal, de sikerrel lezajlott egyaránt az Óvoda bál, a Baba-mama Karácsony, a Napraforgó Nagycsaládos Egyesület Ünnepi Játszóháza és a Hagyományőrző Egyesület Évbúcsúztatója is. Itt kerül sor a közeljövőben az alakulófélben levő Színjátszók összejöveteleire is és szívesen fogadunk minden olyan lakossági ötletet, igényt, kezdeményezést, ami a szabadidő hasznos eltöltésére irányul – mi terveink szerint azon leszünk, hogy lehetőségeinkhez mérten az Önkormányzattal együttműködésben azok létrejöttét hatékonyan segíthessük.

Járás: Szegedi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Újszentiván

Irányítószám: 6754

Érték szakterülte kategória: Épített

Újszentiváni Civilek Háza 1kép
X