Skip to main content

Újkrumpli, káposzta és vöröshagyma termesztése

Érték bemutatása:

A kis földeken gazdálkodó apátfalvi gazdák mindig arra törekedtek, hogy az állattartás és a takarmánytermesztés mellett – ha kis területen is – de olyan növényeket termesszenek, amelyek nagyobb jövedelemhez juttatják a családot. Ez a munka egyfajta kényszerűség volt, amely nagy hozzáértést igényelt. Ilyen lehetőség volt a korai krumpli termesztése. Az első világháború előtt Apátfalván még nem termelték, de sok apátfalvi napszámos dolgozott az őscsanádi sváboknál, ahol eltanulták a termelés módját (1918). Jelentősége azonban a trianoni határ megvonása után került előtérbe, és töltött be nagyobb szerepet egy-egy gazdaságban. Először csak azok foglalkoztak vele, akiknek volt a Maros parton földjük, de alkalmasak voltak még a faluhoz közel eső Kenderföld és a Járandók nevű határrészek is. A homokos talaj korábban fölmelegedett, így az ország más vidékeihez képest 2-3 héttel korábban készen lett a krumpli. A vetőmagot már februárban kiválogatták és beládázták saját készítésű faládákba.
Ha kellett, a télen hajtott csírát letörték, megcsírázták. Ezután néhány hétig előcsíráztatták. Itt ún. fénycsírát kapott. A krumplit ládákban, a konyhában, kiskonyhában tartották, közel az ablakokhoz, hogy fényt kapjon, a csíra ne vékonyodjon el, és hogy meleg helyen legyen. Mikor megjelent a 2-4 mm-es rügy a ládákat átrakták, így az alsók kerültek felülre. A talajt tavasszal megtrágyázták, és kb. 20-25 cm mélyen megszántották. Ezután elfogasolták és elboronálták. Műtrágyát az 1940-es évektől használtak. A boronálás előtt szórták szét, hogy ne kerüljön túl mélyen a talajba. A vetőmagnak a fészket kapával vágták ki. 55-60 cm sortávolságra, mintegy 10-15 cm mély borozdát ástak. Ez a férfiak dolga volt. Később az ekekapa első kapájára a kovács készített egy töltőkapához hasonló dúrót, ezzel húzatták ki a barázdát. A krumplit az asszonyok vetették. A tőtávolság kb. lábfejhossznyi volt. Hátrafelé haladva vetették a ládából. Úgy kellett behúzni a krumpli fészket, hogy „a harangszót meghallja”, tehát csak pár centiméter vastagon. Mikor kibujkált, figyelték, hogy el ne fagyjon. Ha az időjárás úgy kívánta, kissé feltöltötték, a hajtásokat homokkal letakarták.
Később, mikor a szár elérte a 15-20 cm-t, még egyszer feltöltötték. Nagyobb terület esetén ezt lóhúzatós töltőkapával végezték. Tölteni akkor lehetett, amikor a talaj nem volt sem túl száraz, sem túl vizes. Kolorádóbogár (krumplibogár) ellen Holló-10-zel permeteztek. Az újkrumplit május végén kezdték ásni, amikor a szára még zöld volt. Kapával vágták föl. Az asszonyok szedték kosarakba. Szedéskor kétfelé válogatták, az apraja volt a parázs krumpli, a nagyja pedig az étkezési. Mindkét fajtát megmosták. Jutazsákba öntötték, hajnalban vitték a vasútállomásra, ahol az átvétel volt. Június 30-a után már nem beszéltek korai krumpliról, ekkorra már lehetett ásni a későbbi vetésűeket is. Stokorel fajta volt a legalkalmasabb a termesztésre, koraisága miatt. Rózsaszín héjú, fehér húsú volt. Ezen kívül termesztették a Gül babát és a kisvárdait (Kisvárdai rózsa) is. Az 1920-as években Tímár községből hordták a vetőmagot, a hozott mag többet termett. A kisvárdai krumplit az 1960-as évekig termelték. Ezen kívül termelték még az ella, gül baba, krűger, vanessza fajtákat is. Az 1970-es években azonban az új holland fajták – kleopátra, kondor, desiree – váltak egyeduralkodóvá. A téeszesítés után a családok külön krumpliföldet kaptak, itt már elsősorban a család ellátására termeltek, de jó termés esetén piacra is jutott. A fölásott korai krumpli szárát összeszedték, a helyére káposztát ültettek. A káposzta közé babot, kukoricát vetettek. A kukorica nem ért be, de jó takarmánynak számított.
Káposztatermeléssel kevesebben foglalkoztak, éppen ezért a savanyított káposzta télen jó jövedelmet biztosított. Az 1950-60-as években elsősorban a braunschweig fajtát termesztették, melyet a zamager váltott föl. Ezek 3-4 kilósra nőttek, melyet savanyítás után hasábnak használtak a téli disznóvágások alkalmával. A káposztát a legjobb földdel rendelkező, korai krumplit termelő családok termesztették; Apátfalván az Ördög, Búvár, Nemes és Varga család. A termést a makói és a helybeli piacon adták el. Hagymatermesztés A termesztés tudományát az apátfalviak az első világháború után a makóiaktól tanulták el. A makói termelők az apátfalvi határhoz tartozó Kákás területen béreltek földet az apátfalvi gazdáktól. A földet a tulajdonos készítette elő, szántotta, fogasolta, boronálta. A makói hagymások minden második sor közé gyökeret vetettek. Ezt hagymásgyökérnek nevezték. Az apátfalviak először a falusi kertekben próbálták a hagyma és a gyökér termelését, majd később a faluhoz közel eső területeken – Ugar, Kenderföld, Tehénjárás, Szilvás egy részén – termesztették.
Első évben a vetőmag előállítása történt meg. Először egészséges hagymafejeket ültettek el, ez magas szárat növesztett, bördőnek hívták. Ez termelte a magot. Az érett magbugákat metszőollóval levágták, kiszárították, és kidörgölték. Ezt a feketemagot vetették el következő év tavaszán, ebből lett nyáron a dughagyma. Augusztusban felszedték az apróhagymát, kirostálták közüle a földet, ponyván szárították, a padláson tárolták. Télen osztályozták méret szerint. Neveik: pitlesz első második harmadik negyedik zsiga. A zsiga a legapróbb, használhatatlan. A pitlesz pedig fölbördőzött nem ültették el. December közepén bevitték a házba langyos helyre, esetleg a kemence fölé jól kiszárították. Tavasszal az első második és harmadik hagymát duggatták el, kézi erővel, megfelelő távolságra, hogy a kifejlett hagymák szépen egymás mellé essenek. A gaz ellen kaparták és gyomlálták. Ha a szára elszáradt lehetett hagymaásóval felszedni. Rakásokba dobálták, hogy elszáradjon a gyökere. Kézzel átdörzsölték, hogy a föld lejöjjön róla. Zsákokba szedték.
A termelés jelentőségét igazolja, hogy az apátfalvi vasútállomáson 1927-28-ban 1427 tonna, 1928-29- ben 1795 tonna vöröshagymát adtak fel exportra. A magánkézben történő termesztést a beszolgáltatási rendszer tette lehetetlenné. 1956 után vett újabb lendületet a termesztés, melyet először téesz keretek között próbáltak fejleszteni, eredménytelenül.

Érték indoklása:

Az apátfalvi nép nem riadt vissza a munkától. Minden lehetőséget megragadott, hogy anyagi jólétét előmozdítsa. Az újkrumpli és a vöröshagyma a petrezselyemgyökér mellett egy jó anyagi forrás volt számukra, még ha bizonytalan volt is a termés mennyisége és a piac. A jó talajviszonyok, az éghajlat a sok munka előbb-utóbb meghozta a gyümölcsét.

Járás: Makói járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Apátfalvi Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Apátfalva

Irányítószám: 6931

Érték szakterülte kategória: Agrár

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Tóth Ferenc: Apátfalva Száz magyar falu könyvesháza sorozat 2000 Néprajzi tanulmányok Apátfalváról szerk.: Bárkányi Ildikó Szeged, 2015 Szigeti György: Fejezetek Apátfalva néprajzából I. Anyagi kultúra 1999. Varga Cz. János: A korai burgonya termesztésünk múltja jelene jövője. Pátfalvi Szókimondó 1995. január Varga Cz. János: A káposzta termesztésünk múltja jelene jövője Pátfalvi Szókimondó 1995. február

Újkrumpli, káposzta és vöröshagyma termesztése 1kép
Újkrumpli, káposzta és vöröshagyma termesztése 2kép
Újkrumpli, káposzta és vöröshagyma termesztése 3kép
Újkrumpli, káposzta és vöröshagyma termesztése 4kép
X