Skip to main content

Tűzoltó múzeum

Érték bemutatása:

A projekt másik része az Polgármesteri Hivatal épülete melletti tűzoltószertár átalakítása Tűzvédelmi Régiségi Házzá. Célunk: A tűzoltószertár épületében a helyi önkéntes tűzoltók életét bemutató közösségi tér kerüljön kialakításra. A fejlesztés várható hatásai:

1. Közvetlen hatásaként két eddig rossz műszaki színvonalú, kihasználatlan épület kívül, belül megújul és új funkcióval gazdagodva, szolgálja a település érdekeit. Az önkormányzati vagyonkörbe tartozó épületek értékét növeljük. Az átalakítások kedvezően befolyásolják a településképet, a település vonzereje növekszik. Célunk, hogy a múlt értékeinek megőrzésével, a jelen lehetőségeinek kiaknázásával biztosítsuk a település lakóinak jövőjét, a község fejlődését. Projektünk összekapcsolódik más fejlesztésekkel, amelyek elsősorban a vonzó településkép kialakításával kapcsolatosak. Projektünk hatására bővül az önkormányzat szerepköre, hiszen egy új feladatról való gondoskodást vállalunk fel.
2. Baks hagyományait ápoló és jelentős tradíciókkal rendelkező település. Az itt lakók erősen kötődnek a településhez. Igénylik és elvárják a helyi önkormányzattól, hogy teret és lehetőséget biztosítson az aktív közösségi életnek, támogassa azt. A fejlesztés hatásaként a közösségi élet új szinterei jönnek létre, és színesítik az itt élők mindennapjait. A régiségek összegyűjtése, rendszerezése pozitívan hat a helyi identitástudat kialakítására és alkalmat ad a helyi kötődések megerősítésére. A népi régiségek házában a jövő generációi megismerhetik szüleik, nagyszüleik és dédszüleik életét hagyományait. Kipróbálhatják az általuk használt eszközöket, és tapasztalatokat szerezhetnek a régmúlt idők szokásairól. Mindez jelentős szerepet tölt be közösségünk formálódásában, erősíti azt. Fejlesztésünk nem utolsó sorban az esélyegyenlőség egyik eszközének tekintjük, hisz a településen élő nagy számú roma közösség története és szokásai, gasztronómiája is bemutatásra kerülnek.
3. A projekt által a múlt értékei megőrződnek és átörökíthetővé vállnak a jövő generációja számára. A végrehajtás során maximális figyelemmel leszünk arra, hogy a lehető legkisebb környezetkárosítással végezzük el a felújítási munkákat.

Járás: Kisteleki járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Baks

Irányítószám: 6768

Érték szakterülte kategória: Épített

Tűzoltó múzeum 1kép
Tűzoltó múzeum 2kép
X