Skip to main content

Tüdő Vince

Érték bemutatása:

Az alsóvárosi eredetű, de a domaszéki Bojárhalomra szakadt, ragadványnevet is viselő Tüdő család sarjadéka Engi Tüdő Vince (1864-1922) a szegedi nagytáj híres szentembere. Orvosi tudománya és vallásos intelmei miatt az egyszerűbb tanyai, városi nép mellett a távolabbi környék bunyevácai, németjei, sőt szerbjei is fölkeresték. Főleg Mária-ünnepeken egész kocsitábor állott tanyája körül. A vidéki nép a szomszédos tanyákban kapott szállást. Tanulatlan, szegénysorsú parasztember volt ő . 4 láncnyi, főleg gyümölcsösből és szőlőből álló tanyabirtokán gazdálkodott, sokszor kellett fogadnia napszámosokat, mert a földmunkára alig jutott ideje. Nem aggódott a holnap miatt. Istenben bízik – mondogatta -.és csak annyit dolgozik, amennyi a megélhetéséhez éppen szükséges. Valami belső megragadottsággal egyrészt örökölte a hódoltsági licenciátus hagyományt: imádkozó és oktató készséget, az alsóvárosi templom lelkiiskoláját, másfelől azt a középkorias szemléletet, hogy a betegség bűnnek következménye, a gonosznak műve, így imádság, böjt, kemény önmegtagadás és a penitencia az egyetlen orvossága. Engi Tüdő Vince tanyáján híveinek segítségével kis kápolnát épített. Ide gyülekezett közös ájtatosság végzésére a környék asszonynépe, de számos „embör”, azaz férfi is volt közöttük. Tisztelői útszéli keresztet is emeltek, ahol a Vince bácsitól penitenciába adott imádságokat végezték.

A hagyományra igen jellemző, hogy halála után még jó ötven évvel is tartottak a helyén imaórát, de év közben mostanság is akadnak messzebbről való magányos emberek, akik a kereszt helyén imádkoznak. Szótlanul jönnek, szótlanul távoznak. Sokszor fordultak hozzá, hogy halottjaik túlvilági sorsáról tudakozódjanak. Emlegetik, hogy a kérdezett halottakról álmodott, álmában beszélt velük. Megálmodta, hogy hol vannak. Fehér koszorút kellett a halott számára kötni, elvinni Tüdő Vincéhez. Kilenc nap múlva a fehér koszorúból beszélt, elmondván a halott túlvilági sorsát. Egy emlékező szerint a koszorúra rá is imádkozott. Az utókor Tüdő Vincét táltos tulajdonságokkal is felruházta, aki a halott lelkéért a gonoszokkal is kész volt megharcolni. 2016-ban is tartottak szentmisét a Tüdő keresztnél.

Járás: Szegedi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Domaszék

Irányítószám: 6781

Érték szakterülte kategória: Híres

X