Skip to main content

Tanyás településstruktúra

Érték bemutatása:

Domaszéki életében igen nagy jelentősége van e sajátos „világnak” hiszen jelenleg is a község lakosságának több mint fele lakófunkcióként is tekint a tanyára. A tanyás vidékeknek több típusát is leírták az azt kutatók, ezek legfontosabb indikátorai a tanyahelyek sűrűsége, szabályos térbeli formák kialakulása és a város-vidék relációk. A tanya fogalma alatt Domaszék külterületén szétszórt, magányos, egymással azonban – Szeged környékére jellemzően – hagyományosan élénk kapcsolatokat ápoló gazdasági telepeit értjük, melyek ma a mezőgazdasági munkák, s általában a gazdálkodás középpjai.
A környezeti tényezőkre építkező organikusan fejlődő kultúrtáj első ránézésre is „tanyavilág”. A szegedi alsótanyai szállás vagy tanyaföldek területén alakultak ki a feketeszéli vagy domaszéki Kapitányságok területén legelő-, szántó- és szőlőterülettel rendelkező földterületek, melyekre kisebb-nagyobb, emberi tartózkodáshoz és gazdálkodáshoz szükséges épületeket építettek. Elleinte csak a nyári időszakban tartózkodtak kint, később azonban már egész évben a tanyán éltek és csak ritkán mentek be a városi lakásokba.

Érték indoklása:

A tanyáknak még ma is igen nagy jelentősége van, mivel a település lakosságának még fele még ma is tanyán él. A tanyák jelentős része eredeti állapotában került felújításra, karbantartásra. Nemcsak tárgyi emlékek, hanem helytörténetileg is jelentős, hasznos létesítményei a településnek.

Járás: Szegedi járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Domaszéki Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Domaszék

Irányítószám: 6781

Érték szakterülte kategória: Kultúra

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Sziráki Krisztián: A ´tanya´ mint sajátos és őrizendő területfelhasználási egység, tanyás települések építésszabályozási irányelveinek újragondolása és alkalmazása Domaszék területén (diplomamunka)

Tanyás településstruktúra 1kép
X