Skip to main content

Tanács Vince -féle útmenti kereszt

Érték bemutatása:

A Tanács Vince-féle kőkereszt a rúzsai úton, a volt Homokkultúra szakszövetkezeti major irányában, a műút mellett található. Tanács Vince (1902-1981) és neje Ördög Piroska (1905-1981) birtoka volt a jelenlegi terület. A tanyához vezető bejáró út melletti területen építtették meg a fogadalmai keresztjüket. 1948 nyarán, aratáskor, aratási mise keretében Széll József plébános szentelte fel a keresztet. Az csak a véletlen műve volt, hogy abban az időpontban érkezett haza három és fél éves orosz hadifogságból fogadott gyermekük, Tanács János. A felszentelés utáni vendégségnek így már több oka is volt. Tanács Vincéék kuláklistára kerültek, 1950. február elején internálták őket. Azon a nyáron egy gazda két ökrével lehúzatta a keresztet, ami a szakszövetkezeti major területén hányódott. A szakszövetkezet megszűnése során Tanács János örökbefogadó szülei birtokából kapott vissza bizonyos részt, és a család azután a kereszt helyreállításáról döntött. Erre 1996-ban került sor. Az épen maradt talapzatra – ami betonból készült – az 1,85 m magas műkő keresztet Lajkó Antal üllési műköves készítette, a korpuszt is ő szerezte be.

Érték indoklása:

Egy-egy család hozzátartozójának tiszteletéül állított út menti keresztek a hívő zákányszéki közösség vallásosságának színterei.

Járás: Mórahalmi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Zákányszék

Irányítószám: 6787

Érték szakterülte kategória: Épített

Tanács Vince -féle útmenti kereszt 1kép
X