Skip to main content

Szlovák Parasztház

Érték bemutatása:

A ház 1100 négyszögölnyi telken a falu telepítésekor épült. Ismert legrégibb tulajdonosa a szlovák nemzetiségű Faragó János volt, aki a tehetősebb gazdák közé tartozott. 25 holdon gazdálkodott, háza 44 méter hosszan nyúlt be a telekre. Az egész ház egy szakaszos, az ereszcsorgás az épület elején és hátulján is 75 cm-es, csak az 1920-as években épült eléje cseréppel födött ereszalja, amelynek oszlopai közé léckerítést húztak. A nyitott ereszt 1985 körül befalazták, és belőle kisszobát, valamint előszobát alakítottak ki. A ház falazata alapozás nélküli döngölt föld (vert fal). A jelenlegi tulajdonos (Mihály Antalné) a hátsó helyiségek elbontásakor tapasztalta, hogy a ház egyszerre épült. A (3×4,30 m nagyságú) konyhából balra nyílt a nagyszoba (6×4,30 m), jobbra a kisszoba (4×4,30 m), abból a spájz (4×4,30 m). A háznak egyetlen kéménye volt, a nyitott tűzhelyű konyháé, amelyet az 1920-as években lepallatoltak, de a kémény kürtőjét a padlástérben meghagyták. Csak az utcai szobában állt kemence. Az utcára két ablak szolgált, a szobának a kiskapunál az udvarra egy kis ablaka nézett. A kisszoba két kicsiny ablakkal volt ellátva. A lakrész kamrával folytatódott, amelynek az ajtaja az ereszetre nyílt.
A hét méter hosszúságú istálló végjászlas volt, külön jászollal a lovaknak és a tehénnek. A főépületet féltetejű kocsiszín zárta le. Az utcai homlokzat – szlovák hagyományt őrizve – előtornácos. Az előreugró födémet három ereszgerenda tartja, melynek könyökgerendáit befűrészeléssel díszítették. Eléje léckerítés készült. A házvég fúgléces függődeszka borítású. A ház – az 1997. február 4-i leégéséig – náddal, azóta hullámpalával fedett. A nádtető orrdeszkáit díszítetlen cibakvasak tartják. A ház kívül-belül fehérre meszelt, az utcai ereszgerendákat is meszelték. A vasráccsal ellátott utcai ablakok kék keretezésűek. A szobaajtók keretét barnára, a betéteit vajszínűre mázolták. A konyhaajtóval szemben állt a kiskonyha és a hambár. A főépület végében különállóan épült két disznóól, szín a hintónak és a szánnak, valamint góré. A néhány gyümölcsfával beültetett kertben a jószágnak évről évre mislinget termeltek.

Járás: Makói járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Ambrózfalva

Irányítószám: 6916

Érték szakterülte kategória: Épített

X