Skip to main content

Szirbik Miklós tevékenysége

Érték bemutatása:

A neves református lelkész a város első történetírója, Szirbik Miklós Makón született, majd Debrecenben és Göttingenben tanult teológiát. Makó városáról és annak református egyházról írt tanulmányában összegyűjtötte a város régmúltjára és jelenére vonatkozó adatokat, így munkája rendkívül értékes forrása még ma is a történeti és néprajzi kutatásoknak. Harminchat évig volt a makói eklézsia lelkésze. Kívánságára nem a templom melletti sírkertben, hanem hívei között, a református ótemetőben helyezték örök nyugalomra. Emlékét – többek között – köztéri szobor és emlékkiállítás őrzi, valamint egy nevét viselő történész-társaság, amelynek célja szellemi hagyatékának továbbvitele.

Járás: Makói járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Makó Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Makó

Irányítószám: 6900

Érték szakterülte kategória: Kultúra

Szirbik Miklós tevékenysége 1kép
X