Skip to main content

Szerb vásznon lévő aranyhímzés

Érték bemutatása:

Ki kell emelni a szerb vászonból készült népviseleteken lévő arany hímzéseinek, díszítéseinek jellegzetességeit is. Ezeket elsősorban női és férfi ingeken lehetett látni. Ünnepi alkalmakra készített ruházati textíliákra hímeztek arannyal. A férfiingek ingbetétjét a has pánttól a vállvarrásig hímezték. Kopozíciójuk szorosan illeszkedik a gombolás pánthoz. Jellemző, hogy az alulról induló, kecsesen hajladozó ágat egy hosszú visszahajló levél szeli át. Felette ötszirmú nagyobb virág, kisebb virág, egy bimbó és nefelejcs látható. A főmotívumokat apró leveles nefelejcs csokrok, bimbós leveles ágak egészítik ki. A gombolás pánton nincs hímzés. Gomblyuktól mindkét oldalra keskeny levarrás van.
A szerb viseletek jellegzetessége és ékessége a különböző ruhadarabokon az arany-ezüsthímzése díszítése. Vannak olyan családok még akik három-négy nemzedék óta nagy szeretettel és ragaszkodással őrzik a gazdagon hímzett ingeket. Az általunk ismert aranyhímzésű női ingek szabása minden esetben bevarrott ujjú típust képvisel. A különböző csíkritmussal szőtt vászonból csak az ing testét szabták , míg ujját és vállfoltját sima szövésű , finomabb anyagú szerbvászonból vagy batisztból. Hímzése: fektetett lapos hímzés a szerbvászonra, magas alávarrással, aranyfonallal sima és szakaszos leöltögetésével. A hímzéshez használt fonalakat és cérnákat az arany-ezüst színezetű fémcsíkkal „S” irányú sodrattal borították be. A borítás magjaként alkalmazott fonalak „Z” sodratúak, a cérnákat pedig három alapfonalból „S” irányú cérnázással készítették. A fémcérnák közül a kétágúakat „Z” irányban, míg a háromágúakat S irányban cérnázták össze.

Az arany-ezüst fonalak és cérnák vegyes használata a hímzésen különleges fényhatást idéz elő és annak pompáját gazdagítja. A hímzések plasztikáját, vastag pamutfonalak alávarrásával vagy papír aláöltéssel érték el. A bánáti népviseletben lévő Bánát Szerb Kulturális Egyesület táncosainak ing anyaga különböző csíkozású szerb vászon. Az ujja bevarrott. Az ing mindkét ujja, aláöltött lapos hímzéssel van aranyszállal hímezve. Növényi ornomentikájú motívumok láthatóak minkét ing ujján. Ezt a viseletet a lányok akkor hordták, amikor még eladó sorban voltak, és még nem mentek férjhez.

Érték indoklása:

Magyarországon egyre növekszik a kiemelt örökségi helyszínek száma, de nemcsak az épületekkel, természeti területekkel kell foglalkozni, hanem a meglévő helyszíneket „megtöltő” tárgyakkal, azok használatával, az ott élő emberekre gyakorolt hatásukkal. A megóvás, fenntartás és megőrzés három különböző, de mindenképpen elengedhetetlen feladat. Ezt a munkát, akárcsak az egész örökségi mozgalmat az jellemzi, hogy szoros kapcsolatot kell fenntartani a múltat képviselő idősebb emberekkel, és létre kell hozni a kapcsolatot az ifjúsággal is. A jelen kor felelőseinek kell arról gondoskodnia, hogy a következő generáció felkészülten vehesse át a stafétabotot. Felkészülésükkel párhuzamosan az a felelősség is minket terhel, hogy legyen mit átadnunk, vagyis kultúránk örökségi értékeit. Mindezek a kulturális örökségek értékesek számunkra, közös kincsnek tekintjük, és sokat teszünk a megőrzésükért is. Ehhez megfelelő tájékoztatás, korszerű információmenedzsment szükséges, mert e nélkül nem tudja felhívni magára a figyelmet, nem tud közkinccsé válni az örökség. Ennek szervezésére, technikai hátterének kidolgozására, megvalósítására megfelelő ismeretekkel, eszközökkel és gyakorlattal kell rendelkezni.

Járás: Szegedi járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Deszki Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Deszk

Irányítószám: 6772

Érték szakterülte kategória: Kultúra

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Szerb örökségünk című kiadvány, Monográfia, Deszk története és néprajza, Csongrád Megye Népművészete

Szerb vásznon lévő aranyhímzés 1kép
Szerb vásznon lévő aranyhímzés 2kép
X