Skip to main content

Szent Antal Katolikus Általános Iskola

Érték bemutatása:

Szent Antal Katolikus Általános Iskola 1-8. évfolyamos általános iskola. Alapítója a Szeged-Csanádi Egyházmegye; (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.) Fenntartója a Szeged-Csanádi Egyházmegye megbízása alapján a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság. Az iskolához tartozik tagintézményként a település óvodája.

Az iskola keresztény értékrend szerinti katolikus oktatásban és nevelésben részesíti a diákokat, melynek alapjait egyrészt az evangéliumi keresztény tanításból adódó gyakorlati életforma, másrészt a több száz éves múltra visszatekintő, gyermekek oktatásában és nevelésében átadott és átvett kiforrott egyházi tapasztalat és nem utolsó sorban a mai kor tudományos, oktatási, nevelési és ismeretfejlesztési módszerek alkalmazása együttesen alkotják.

Az iskola ezen felül kiemelt szerepet szán névadójának Páduai Szent Antalnak – a ferences szerzetesrend – Assisi Szent Ferenc életének, tevékenységének – missziójának, lelkiségének és értékteremtő hivatásának a mai korban, mindennapokban és különböző életkörülményekben történő aktualizálására. A ferencrendi lelkiségnek, életformának, gyakorlatias, cselekvő, aktív keresztény életforma elsajátításnak nem csak a diákok életében kell megmutatkoznia és megkülönböztetett eredményeket, talentumokat, képességeket és készségeket kialakítania a diákok szellemi, lelki és fizikai fejlődése során, hanem ugyanúgy egyértelműen meg kell mutatkoznia az oktatói kar mindennapjaiban, az iskola-diák szülő-család kapcsolatrendszerében és nem utolsó sorban a tanár-diák viszonyrendszer, világi iskoláktól egyértelműen megkülönböztethető, eredményességben.

Ezt a pótolhatatlan keresztény és egyben nemzeti értékrendet, elméletet és gyakorlatot kínálja fel az iskola mindazok részére, akik gyermekük jövőjének zálogát emberi, szellemi, közösségi és jellembeli fejlődését keresztény–katolikus iskolai oktatásra bízzák.

Járás: Szegedi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Tiszasziget

Irányítószám: 6756

Érték szakterülte kategória: Épített

Szent Antal Katolikus Általános Iskola 1kép
Szent Antal Katolikus Általános Iskola 2kép
X