Skip to main content

Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Érték bemutatása:

Dóc község általános iskolája és óvodája a falu központjában található, szépen parkosított terület veszi körül. Az óvoda és az iskola egy épületben van, külön-külön bekerített udvarral rendelkeznek. Az óvodának füves területű, mely labdajátékokra ad jó lehetőséget, míg az árnyékot adó fák alatt homokozó és hinta található.

Egyedi jellemzői:

A Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda meghatározó intézménye a falunak.
Az intézmény már külsejével is egyedi jellegzetességgel bír, ugyanakkor szervesen beleilleszkedik közvetlen környezetébe.
Az intézmény épülete U alakban, közös épületben helyezkedik el. Baloldalon az óvoda, a konyhai kiszolgáló helyiség, jobb oldalon az iskola, középen egy óvodai csoportszoba, egy tanterem és az iskola ebédlője található.
Az óvoda épülete, valamint a középső rész régi építésű, régi iskolából átalakított, míg az iskolai rész a rendszerváltás után épült. A korszerű technikával készült épület megfelel a kor követelményeinek. Kiváló fűtésrendszere, hőszigetelt ablakai, vályogból készült falak gazdaságos fenntartást tesznek lehetővé. A maximális helykihasználást a tetőtéri kabinettermek kialakításával biztosította a tervező.

Története:

1952. január 1-én, Dóc önálló szervezésekor a közigazgatási területen lévő iskolaegységeket is önálló igazgatásúvá szervezték át. Az iskolát 1952/53-as tanévben adták át ünnepélyesen, amely két tanteremből állt, külön az alsós és külön a felsős tanulóknak, valamint nevelőszobát is kialakítottak. Igazgatói kinevezést kapott: Lele Ferenc. Az iskolában rendezvényeket is tartottak, mely a Kultúrház céljait szolgálta.
1965. szeptember 1-én a felső tagozat teljesen osztottá vált, 15-20 fővel. A tanulói létszám azonban a későbbi években lecsökkent, így újabb összevonások történtek.
1973-ban azonban változás állt be az oktatásban, mivel a falu Sándorfalva társközsége lett, így Dóc közintézményeit is Sándorfalva irányítása alá vonták.
Dóc felső tagozata 1980. szeptember 1-én megszűnt, csak az alsó tagozat maradt meg, 1-4 osztályt összevonva. A dóci felsősök a környék három falujába jártak: Sándorfalva, Balástya és Ópusztaszer.
Pozitív változás csak a rendszerváltást követően figyelhető meg az iskola életében.
Belovai Pál a rendszerváltáskor lett polgármester, egyik fő céljának tartotta, hogy Dócban az önálló iskoláztatási rendszert visszaállítsa. Ennek köszönhetően, az ütemtervnek megfelelően 1992. év októberében egy új 3+1 tantermes iskola vette kezdetét, melynek ünnepélyes átadására 1993. augusztus 23-án került sor, püspöki felszenteléssel. Az intézmény 31,6 m hosszú és 12,8 m széles. Az iskola fenntartója a dóci önkormányzat.
1993/94-ben kezdődő tanévben a környező falvakból ismét kezdtek járni a helyi iskolába, a tanulói létszám fokozatosan nőtt, különösen köszönhető a Máltai Szeretetszolgálatnak, amely kisbuszt adományozott az iskolának, ezzel lehetővé téve a külterületen élő gyerekek iskolába szállítását. Ezzel Dóc iskolaproblémája megoldódott.
Az óvoda kezdetben idényjelleggel működött, megkönnyítve a szülők munkavégzését. Erre 1956-ban került sor, amikor is a község vezetősége idény-napköziotthont hozott létre. Kezdetben a „Nyári Napköziotthonos Óvoda” két hónapig (július, augusztus), majd a szülők kérésére öt hónapig működött évente, egészen 1976-ig.
1975-ben a dóci iskola Sándorfalvához való közesítése következtében a helyi iskolában üresen álltak a tantermek. 1976-ban megkezdődött az iskola déli szárnyának átalakítása óvodává, ennek köszönhetően 1976-ban már a beíratott gyermekek száma 26 fő volt.
1991-ben az óvodában újabb csoportszobát alakítottak ki, ennek megfelelően két vegyes életkorú csoport jött létre, az óvodások létszáma ekkor már 40-45 fő volt.
Mivel a község új iskolája az óvoda épületéhez lett csatlakoztatva, így egy épületben található a két intézmény, közös igazgatás alatt. Fenntartó a dóci önkormányzat, a munkaügyi feladatokat az iskola igazgatója, pedagógiai feladatokat az óvoda vezetője látja el.
A két intézmény között szoros együttműködés alakult ki. A gyerekek szempontjából előnyt jelent, az óvodából iskolába való átkerülést segíti, megismerik az egész intézményrendszert, ugyanis az óvoda egyik csoportszobája mellett közös folyosón található az 1. osztályosok tanterme is, ami szintén a zökkenőmentes iskolába lépést segíti elő.
Az óvoda sajátos nevelési igényű gyermekeket is fogad. A helyi nevelési programban kiemelt feladatként szerepel: „A csodálatos világ” a környezet megismerése, megóvása, a környezetben való eligazodás.

Érték indoklása:

A Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda lehetővé teszi az óvodások és iskolások számára az alapos tudás elsajátítását, minden feltételt biztosítanak, hogy a tanulók tovább tanulhassanak, általános műveltséget megszerezve. Különösen figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására, illetve a tehetséggondozásra. Különböző szakköröket vehetnek igénybe a tanulók. Az Intézmény a kitűzött célt megvalósította, a dóci iskolába való körzesítést.

Járás: Szegedi járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Dóci Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Dóc

Irányítószám: 6766

Érték szakterülte kategória: Épített

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Gubis Lászlóné: Az oktatás – nevelés társadalmi, politikai feltételei Dóc Községben. (1990 – 2004) 2005. Szakdolgozat. 7-35. o. Lele Ferenc: Dóc története. 247-287. o. http://www.dockozseg.hu/ http://www.dociskola.hu/

Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda 1kép
Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2kép
Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda 3kép
X