Skip to main content

Száraz-halom

Érték bemutatása:

Szász-halom: halom a bolygatások és földelhordás következtében ma már csonka, főleg déli fele hiányos.
Itt régi bányagödör és a földkitermelés nyomai láthatók, mindent gyomos gyep, akác és gaz
borít. A halom északi része szántó, itt az eke koptatja.
Ma már szinte teljesen elpusztították, rajta keresztül halad a nagytőkei bekötőút, ennek
mentén fasor és telefonvezeték húzódik. Oldalát több helyen megbolygatták. Megmaradt részeit gyep és gaz borítja. Mindezek ellenére még létezik,
bár halom volta már nehezen felismerhető. Az 1980-1900 években fóliatelep üzemelt mellette! Lődombként is funkcionált!

Járás: Szentesi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Nagytőke

Irányítószám: 6612

Érték szakterülte kategória: Természet

Száraz-halom 1kép
X