Skip to main content

Siket István László tevékenysége

Érték bemutatása:

Siket István László Makón született 1934. június 2-án, Siket István és Felberbauer Etelka iparosok, úri szabók elsőszülött gyermekeként. Iskoláit Makón végezte a Kálvin téri Református Fiúiskolában, majd 5. osztálytól kezdve a Csanád Vezér Gimnázium tanulója lett. A szegedi tanárképző főiskolán a történelem szakot, majd később a mezőgazdasági gyakorlatok szakot is elvégezte. Az első munkahelye a Városi Tanács Művelődési Osztálya lett, majd tanárként és kollégimumi vezetőként, kollégiumi nevelőtanárként dolgozott. Érdeklődésének sajátos területe volt a honismeret és a helytörténet.

A Makói Honismereti Kör alapító tagja. Tagja volt a Marosvidék Baráti Társaságának. Helytörténeti kutatásairól rendszeresen publikált. Írásai jelentek meg a Honismeret és a Marosvidék folyóiratokban, a Makói Honismereti Hiradóban, valamint a Délmagyarország című megyei napilapban. A Honismereti Szövetség „Honismereti Munkáért Emléklap” elismerésben részesítette 2016-ban. Feldolgozta a makói görögkatolikus iskola történetét, mely munkája könyv formájában is megjelent, így lett „tiszteletbeli görög katolikus”.

Érték indoklása:

Siket István László egy igazi lokálpatrióta ember volt. Szerette szülővárosát és annak népét. Főállású munkája mellett értékes helytörténeti írásokban dolgozta föl Makó történetének egyes kérdésiet. Elkötelezett munkáját nyugdíjas éveiben is folytatta.

Járás: Makói járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Makó Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Makó

Irányítószám: 6900

Érték szakterülte kategória: Kultúra

Siket István László tevékenysége 1kép
X