Skip to main content

Református templom

Érték bemutatása:

A jelentős református közösséggel bíró Szentes város és a többségében katolikus Mindszent község közrefogta az 1920-as évek végén Szegváron is egyházzá szerveződő közösséget. Kanász Nagy József református lelkipásztor buzgó munkája nyomán így alakulhatott meg a mindszent-szegvár-derekegyház-csongrádi református társegyházközség. Szegváron először egy iskolai tanteremben, majd Bécsi Sándor jegyző halála után az egyházra hagyott házban tartottak istentiszteleteket. A szegvári templomépítés költségeihez a fedezetet Gajda Ignác és felesége, Gilicze Julianna református egyháznak adományozott ingatlanának ára adta a fedezetet, de magánszemélyek is hozzájárultak adományaikkal.

A második világháború kitörése megakasztotta az építést, így az 1940-es évek végéig elhúzódott. A templom belső festését és a falat díszítő táblákat Drahos István szentesi grafikus tervezte, majd Horváth Ferenc helybeli szobafestő, presbiter és Pusztai József szentesi festők készítették el. Az épületet 1948. október 24-én Révész Imre tiszántúli püspök szentelte fel. A templom nagyobbik harangját Slezák László 1948-ban öntötte Budapesten, a kisebbik 1910-ben Galíciából került Szentesre. Utóbbit dr. Rásponyi Pap Gedeon az első világháború idején hozta a városba és Gilicze Antal által adományozta 1930 előtt az egyháznak.

Járás: Szentesi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Szegvár

Irányítószám: 6635

Érték szakterülte kategória: Kultúra

Református templom 1kép
X