Skip to main content

Református Templom

Érték bemutatása:

A templom és a mellette lévő lelkészlak a Földművelődésügyi Minisztériumtól 1907 és 1909 között kiutalt 60 ezer koronából épült föl. Alapkövét 1908-ban a torony délkeleti sarkában helyezték el. 1909. szeptember 12-én szentelték föl. Építése körüli érdemeiért Darányi Ignác miniszter és Fekete Márton egyházmegyei gondnok nevét a bejárat fölött márványtábla őrzi. A jó arányú, karcsú tornyú épület az angol gótika szellemét idézi. A hajó elé ugrótorony sarkain támpillérek nyúlnak föl a harangházig, amelynek páros csúcsíves ablakai fölött óra van.
Rendkívül karcsú a nyolcszögletű gúla alakú, téglából falazott toronysüveg. Csúcsán 27 m magasan van a terméskő toronygomb. Különösen hangulatos a bejárati kapu vasalt ajtaja és műkő szemöldökgerendája. Szép az ajtót keretező csúcsíves kapubordázat is. A 17 m hosszú és 8 m széles hajó téglalap alakú. Oldalain a koronázó párkányig fölnyúló öt támpillér között négy hatalmas csúcsíves ablak, keleti zárófalán három támpillér között két nagyablak, fönt az oromzat háromszögében, pedig egy kerek ablak található. A hajót mázolt dongaboltozat födi. Nyugati végében faragott oszlopokon nyugvó karzaton orgona áll. Szemben vele, a keleti zárófal közepén helyezték el a szószéket. A padokban 200 ülőhely van. A templom három harangját (100, 165 és 330 kg) 1926-ban Budapesten öntötték.

Járás: Makói járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Nagyér

Irányítószám: 6917

Érték szakterülte kategória: Épített

Református Templom 1kép
X