Skip to main content

Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Érték bemutatása:

1900 augusztus 11-én merült fel, hogy a pitvarosi felekezeti iskola állami kezelésű legyen. A község képviselő testülete magára vállalta az iskola gondját, de pénz és jövedelem nem volt. A Közoktatási Minisztériumtól kért segítséget. Nagy változást hozott az iskola életében az 1963 augusztus 31-én történt körzetesítés. Körzeti iskola lett a pitvarosi. Ezután ide jártak és jelenleg is ide járnak Ambrózfalva, Csanádalberti és Nagyér felsőtagozatos tanulói. Az alaposan megnövekedett tanulói létszám tanterem gondot is okozott. Szükségessé vált egy napközi otthon felépítése, mely magába foglalta a konyhát, ebédlőt, kiszolgálóhelyiségeket, az emeleten pedig 3 foglalkozási termet, játszó- és nevelői szobát. Ennek átadására 1968-ban került sor. Az épületben kapott helyet az alsótagozat. Így megszűnt a váltakozó tanítás.

A „nagy” iskolai tantermek megújultak, padozat csere és fűtés korszerűsítés lett elvégezve. Szaktantermek kialakítására is sor került. A fejlődés tette szükségessé zárt előtér ( zsibongó ) létrehozását a műhelyterem átalakítását, két tanterem került kialakításra ott. A sportpálya kialakítása mellett sor került a salakos futópálya és kosárlabdapálya létesítésére.
Az iskola területe a korábbiakhoz képest nem növekedett, de kihazsnáltsága fokozódott, létrejött a számítástechnikai szaktanterem, a vizesblokk, a meglévő termek délután a zeneiskola működését szolgálják. Kinőtték az iskolában lévő tornaszobát, új és tágas tornateremmel bővült az intézmény. Újabb felújítás 2021.-ben volt, amit a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére.
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00017 azonosítószámú, „Fejlődés és fejlesztés a jövő nemzedékéért Pitvaroson” elnevezésű projekt keretében a vissza nem térítendő támogatási összeg 482,68 millió Ft. A Széchenyi 2020 program keretében a beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg. A projekt célja a Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhely intézmény (Pitvaros, Kossuth Lajos u. 27.) infrastrukturális megújítása volt. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a fejlesztés során részlegesen felújította az iskolaépületet, a tetőt, az aulát, az intézmény melletti szolgálati lakást pedig oktatást szolgáló helyiségekké építették át. Továbbá egy bővítménnyel összekötötték az intézmény épületeit.

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ felújította a játszóudvart, valamint napelemes rendszert épített ki. A Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola telephelyén (Pitvaros, Petőfi tér 15.) játszóudvart épített, kültéri játszóeszközök beszerzésével. A működéshez szükséges bútorok (tanári asztalok, tanulói asztalok), informatikai eszközök (asztali számítógépek, monitorok, szoftverek) és taneszközök (természettudományos szemléltető eszközök, kísérleti és mérőeszközök) beszerzése is a projekt részét képezte.
A szlovák nemzetiségi nyelvet oktató köznevelési intézmény nagy gondot fordít az idegen nyelvtanításra is, ezért a projekt része volt a nyelvi laborok kiépítése is.

Járás: Makói járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pitvaros

Irányítószám: 6914

Érték szakterülte kategória: Épített

Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1kép
X