Skip to main content

Palotai-tehénjárás

Érték bemutatása:

Csanádpalota közigazgatási területéhez tartozik a Tehénjárás, amely a várostól másfél km-re, nyugatra terül el. A kisebb kiterjedésű löszgyepekkel övezett (sajnos ezeket időről időre felszántják) Belezi-csatorna mentén lévő szikes puszta (szikes rétek, ürmöspuszták, szikes mocsarak mozaikjai) egy igen széles ősmederben helyezkedik el. A Tehénjárás legtermészetesebb, legnagyobb kiterjedésű része Csanádpalotához tartozik. Külön értéke a területnek, hogy a Makói Kistérségben (s szinte az egész Körös-Maros közén) csak itt maradt fenn legtovább a szabadtereléses szarvasmarhatartás. Százötven hektárján értékes az élővilág: költ itt a kisőrgébics és a parlagi pityer is. Napjainkban nincs már legeltetés a területen. A gazdák kaszálóként hasznosítják a gyepet.

Járás: Makói járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Csanádpalota

Irányítószám: 6913

Érték szakterülte kategória: Természet

X