Skip to main content

Páduai Szent Antal Templom

Érték bemutatása:

Röszke egyetlen plébániája a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez, azon belül is a Szegedi Esperességhez tartozik. A 2011-es népszámlálási adatok alapján végzett KSH-kimutatás szerint a római katolikusok száma Röszkén kb. 2600 fő volt. Ennek megfelelően a település lakóinak száma többségében katolikus. A katolikusok aránya a falu lakosságához képest 2020-ban is hasonló, mint a 2011-es népszámláláskor.

Templomát 1912-ben kezdték építeni a helyi lakosok kezdeményezésére, 1913. május 18-án szentelték fel; védőszentje Páduai Szent Antal lett. Személyét mind a mai napig nagy becsben tartja a település lakossága, a falu főtere is róla van elnevezve, valamint Röszkén található (ugyancsak a főtéren) Magyarország egyetlen egész alakos Páduai Szent Antal szobra. Tiszteletére a plébánia és az önkormányzat intézményeinek közös szervezésében 2007 óta Páduai Szent Antal Egyházi Kulturális Hetet rendeznek ifjúsági programokkal, szakmai és kulturális előadásokkal, kiállításokkal, továbbá saját, ill. vendég művészeti produkciók bemutatásával.A plébánia 1923-ban alakult. Alapvető célja és motivációja a helyben és a közelben lakó hívő közösség lelki gondozása, illetve a lakosság döntő többsége előtt a keresztény hit bemutatása, a hit igazságaival, valamint missziós-pasztorális karakterével való megismerkedés elősegítése. Ezekhez különböző eszközöket alkalmaz, melyek közül a legfontosabbak a hitéleti, kulturális és a közösségi programok megszervezése.

A röszkei Páduai Szent Antal Plébánia küldetéstudatának része, hogy a hitéleti funkció mellett kulturális és szociális téren is jelentős szerepet képviseljen a település életében. Célja, hogy olyan központot képezzen, ahol továbbképzések, művelődési és vallási programok által a hagyományokra építő identitást biztosíthat, így közvetítve evangéliumi önértékelést a célcsoportok számára, valamint a közös programok által személyiségfejlesztést, közösségi kohéziót is kínálva, együtt a helyi családokkal, akikkel a közösen szervezett műhelyek szociális egységet képeznek.

Járás: Szegedi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Röszke

Irányítószám: 6758

Érték szakterülte kategória: Épített

Páduai Szent Antal Templom 1kép
X