Skip to main content

Oltványi Pál a község nagynevű plébánosa

Érték bemutatása:

Oltványi Pál (Szeged, 1823. augusztus 1. – Szeged, 1909. január 16.) magyar pap, egyházjogász, író, prépost, plébános. Testvére Oltványi Gáspár (1844–1904) római katolikus pap. Szülei Oltván Ferenc és Puskás Apollónia voltak. A gimnáziumot Temesváron és Szegeden, a teológiát Csanád egyházmegyés kispapként a Pázmáneum (1841–1845) növendékeként végezte el. 1845-ben a káptalan jegyzője volt. 1846. április 11-én pappá szentelték. 1846-ban három hónapig Újbesenyőn volt káplán. 1846. szeptemberétől püspöki levéltáros, titkár, majd irodaigazgatóként dolgozott.

1848–1849 között Lonovics József püspök, majd Temesvár ostroma idején Róka József püspöki helyettes mellett Makón tartózkodott. 1854–1873 között Földeák plébánosa volt; 1857-ben templomot, 1861-ben iskolát, 1864-ben kápolnát építtetett. 1860–1870 között átutazta Nyugat-Európát; a népiskolákat és az apácák nevelőintézeteit tanulmányozta. 1868-tól pápai kamarás volt. 1872-től Szeged törvényhatósági bizottságának tagja volt. 1873-ban Szegeden leányiskolát és nevelőintézetet nyitott. 1873–1900 között a szegedi apácaiskolák igazgatója volt. 1877-ben Olaszországban volt tanulmányúton. 1880-tól prépost volt. Díjai: Ferenc József-rend lovagkeresztje (1877); Földeák díszpolgára (1896); II. osztályú vaskoronarend lovagkeresztje (1898)

Járás: Makói járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Földeák

Irányítószám: 6922

Érték szakterülte kategória: Híres

X