Skip to main content

Nyilvános Községi Könyvtár és Közösségi Ház

Érték bemutatása:

A Könyvtár a település legrégebbi épülete.

Története: A könyvtár alakulását 1953-as évre tehetjük, akkor az iskola folyosóján kapott helyet, ahol a könyveket szekrényekben tárolták. Később a Művelődési Házba került, ott már nagyobb területen működhetett. Dóc 1973-1990-ig, 17 esztendőn keresztül Sándorfalvához tartozott. Az 1990. évi rendszerváltáskor az újonnan megválasztott képviselő-testület elhatározta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a község visszanyerje önállóságát, megőrizze lakosságát. Arra törekedtek, hogy a falu értékeit kiaknázzák, a község lakosságának megélhetését biztosítsák. Így könyvtárunk is a sándorfalvi községi könyvtár fiókkönyvtárából ismét önálló községi könyvtárrá alakult.
1991. július 1-jéig változatlanul a Művelődési Ház egyik termében folyt az olvasók kiszolgálása. 1992. január 1-jétől a mai helyén az épület egy részében egy felújított szolgálati lakásból varázsoltak egy családias hangulatú könyvtárat, ahol már 60 m2 állt a könyvtárhasználók rendelkezésére. A négy szobából álló épület lehetővé tette, hogy külön gyermek-és felnőtt részleg kerüljön kialakításra.
Technikai felszereltsége ebben az időben: rádiós magnó, videó magnó, színes televízió, melyet egy közművelődési pályázati támogatásból sikerült beszerezni. 1993-ig csak raktári katalógus volt, amely az állomány tükörképe. 2003-ban három számítógépet sikerült vásárolni a könyvtár részére, majd 2004-től az internet hozzáférés is biztosított volt, valamint egy fénymásolóval is bővült a technikai felszereltsége. 2006-ban a KÖZKINCS pályázat eredményeként a teljes épületet felújították, így a község legrégebbi épülete (Rózsa F. u. 4.) jellegét tekintve, külsőleg visszanyerte eredeti formáját. Belső tereiben a könyvtár mellett egy szép nagy közösségi teret alakítottak ki, amely különböző rendezvények lebonyolítására is alkalmas. A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiuma által 2007-ben meghirdetett, Eszközfejlesztési pályázaton nyert támogatásból könyvállványokkal, szalagfüggönyökkel, székekkel bővült a könyvtár felszereltsége. Technikai felszereltsége: öt felhasználói számítógéppel, egy munkaállomással három CD-s magnóval 3 fülhallgatóval, 1 db DVD-lejátszóval, Piktogram és Braille-táblával, indukciós hurokkal siketek és nagyothallók, felolvasó készülékkel vakok és gyengén látók számára, valamint multifunkcionális nyomtatóval, és scennerrel rendelkezünk. Továbbá a SZIRÉN könyvtári integrált program legújabb verziója lehetővé tette az olvasó számára az online könyvtárhasználatot.

Mindezek, a két egymásra épülő TIOP, TÁMOP „Tudásdepo Express” pályázati támogatásból valósulhattak meg, melyre Sándorfalvával közösen pályázott az Önkormányzat, „A sándorfalvi és dóci könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés; könyvtárhasználat népszerűsítésére irányuló helyi kampány lefolytatása” címen. A projekt eredményeként Dóc Nyilvános Könyvtárának (községi könyvtárak viszonylatában) technikai felszereltsége szinte teljes, szolgáltatásköre kibővült, fejlett IKT (Informatikai és Kommunikációs Technológia) infrastruktúrával, adatbázissal rendelkezik. 2017. január 1-vel Együttműködési megállapodás aláírására került sor a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárral. Az együttműködés óta folyamatosan figyelik Könyvtárunk állományát, ennek következményeként 3757 db könyv került állomány kivonásra, selejtezésre. Negyedévente kerülnek megrendelésre az új könyvek olvasóink igényének figyelembe vételével.

Állományunk feltöltésre került a Somogyi Könyvtár Corvina online katalógus rendszerébe. A kölcsönzés a CIRC modul alkalmazásával kerül megoldásra, minden egyes olvasónk olvasói vonalkóddal szerepel nyilvántartásunkban. Ez az idei, azaz a 2022-es évtől minden egyes könyvtárosnak kötelező alkalmaznia. ODR portál használatával olyan lehetőséget kaptunk, kapott az olvasó, hogy a könyv melyet el szeretne olvasni nem található meg azt könyvtárközi kölcsönzéssel megvalósítható. Ez a lehetőség teljesen ingyenes.
Jelenlegi állományunk 4332 db dokumentum, mely várja Olvasóit.

Érték indoklása:

A Nyilvános Községi Könyvtár és Közösségi Ház műemlék, a legrégebbi épülete a településnek, ezért fontosnak tartjuk a Települési Értéktárba való felvételét.

Járás: Szegedi járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Dóci Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Dóc

Irányítószám: 6766

Érték szakterülte kategória: Épített

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Tóth Margit: Dóc Községi könyvtár a rendszerváltás után. (záródolgozat) Dóc, 1995. 3-14.o. Lele Ferenc: Dóc története. Dóc, 2000. 288-290. o. http://www.docikonyvtar.hu/Konyvtarunkrol/a-konyvtar-tortenete

Nyilvános Községi Könyvtár és Közösségi Ház 1kép
Nyilvános Községi Könyvtár és Közösségi Ház 2kép
Nyilvános Községi Könyvtár és Közösségi Ház 3kép
X