Skip to main content

Nepomuki Szent János- templom

Érték bemutatása:

A község főterén áll az 1773-ban barokk stílusban épült katolikus templom. Az 1247-es és 1256-os okmányok már említik. A török időkben majdnem teljesen elpusztul.
A plébániát 1768. május 1-jén alapították. A templomot a királyi kamara aradi uradalma építette. Alapkövét 1768-ban helyezték el, a csanádi püspök megbízásából Pétsi István pécskai plébános Nepomuki Szent János vértanú tiszteletére 1773. május 16-án szentelte föl. A templommal egyidőben készült a parókia is.
A község telepítése, a templom és a parókia létesítése gróf galánthai Fekete György (1711-1788) nevéhez fűződik, aki közügyvédből királyi ügyvéd, királyi személynök (1752), grófi rangot nyert (1759), alkancellár (1770), országbíró (1773-1783), helytartó tanácsos (1780), Arad vármegye főispánja (1785). A helység lakói tisztelettel adóztak emlékének, a szájhagyomány szerint a mai főoltárkép térdeplő alakja a grófot, az imádkozó nő a gróf feleségét ábrázolja. Mindkettőjüket a templom kriptájában temették el.
A templom többszöri renoválás után 1962-ben leég. Az új torony 1977-ben készül el. A renoválási munkákat folytatják.

A palotai plébániát 1768-ban, Csanád vármegyében alapították. A templomot 1773. május 16-án avatták, a védőszentje Nepomuki Szent János lett. Harangjaiból kettőt Nepomuki Szent János, a harmadikat, a lélekharangot Szent József, a negyediket Keresztelő Szent János tiszteletére 1780. november 16-án Kristovich Imre, csanádi püspök benediktálta.

1842-ben az Egyházközség két tönkrement harang helyére másik kettőt vett.

Az I. világháborúban, 1917. február 28-án elrekvirálták a templom és a temetői kápolna harangjait. Az egyik temetői kis harangot szerelték fel a templom tornyába. Ettől kezdve csak ez a harang hívta a hívőket a templomba, jelezte a hajnalt, delet, estét, és elsiratta a meghaltakat.

A harangok pótlására 1923-ban került sor. Ekkor egy Kaposi Gyula nevű káplán került a faluba, aki kitűnő szervezőmunkájával nagyban hozzájárult az új harangok vásárlásához. A gyűjtés eredményeképpen 1923-ban négy harangot öntöttek: három harang lakossági gyűjtés eredményeként, egy harang pedig Nacsa Imre és neje, Csala Rozália adományából valósulhatott meg. A harangok súlya: 305, 188, 108 és 53 kg volt. Mind a négyet Ducsák István őrszentmiklósi harangöntő mester készítette.

40 év múltán, 1963. szeptember 3-án éjjel kigyulladt a templomtorony. Az összes harangot újra kellett öntetni. Ducsák István 1964-ben készült el a munkával. 1965. május 6-án dr. Illyas József püspök, apostoli kormányzó szentelte fel a harangokat. Június 20-án, az úrnapi körmenetben zengett fel együtt először az új harangok hangja.

Járás: Makói járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Csanádpalota

Irányítószám: 6913

Érték szakterülte kategória: Épített

Nepomuki Szent János- templom 1kép
X