Skip to main content

Mucza Béla munkássága

Érték bemutatása:

Katolikus tanácsos-plébános, főesperes, Csömör és Algyő díszpolgára. Újszászon született 1922. december 1-én. Szülei: Mucza Béla újszászi vegyes kiskereskedő és a jászberényi származású Csík Margit voltak. Mucza Béla atya elemi iskoláit Újszászon végezte, Kecskeméten érettségizett, majd Egerben teológiát végzett. 1952. október 26-án Egerben szerpappá szentelték. Pappá szentelése 1953. február 8-án ugyancsak Egerben volt. A felszentelést dr. Kovács Vince püspök végezte. A frissen szentelt pap első miséjét (primiciáját) szülőhelyén, Újszászon mutatta be február 15-én. Az ünnepi beiktató beszédet Ludányi Kálmán, volt papnevelő intézeti gondnok, akkor rákoscsabai plébános tartotta. Életútja: 1953-1955: Lajosmizsén hitoktató-káplán, 1955-1956: Mezőtúron káplán; 1956-1964: Újszilváson expositus, 1964. szeptember – 1989. május: Algyőn plébános, tanácsos-plébános. 25 évi algyői szolgálata alatt hosszú az elvégzett feladatok listája: a templom és plébánia bekerítése, parkosítása; a torony felújítása, a tetőszerkezet rézzel való borítása; a világítás felújítása, a harangozás elektromos megoldása; festés a templomban és az oltárkép felújítása, stb. Azt a nagy értékű faszobrot, amely a kis Jézust ábrázolja anyjával – Magyarországon csak kettő található belőle – saját költségén restauráltatta, hogy méltó helyre kerüljön az algyői templom szentélyében.
Lelkesen dolgozott az Algyő és népe monográfia tevékenységével összefüggő fejezetei kidolgozásában. A II. világháború algyői áldozatainak emlékére állított márványtábla többek között személyes munkálkodásának eredménye. Valóságos kutatómunkát végzett Algyő hősi halottai, személyi adatainak és kilétének felderítésében. Hívei szerették, az állami vezetés elfogadta, sőt elismerően szólt munkájáról. Szavaiban mindig megfontolt volt, jó példával szolgált mindenkinek, tanácsait elfogadták. Köszönésben nem tudták megelőzni, mindenkit előre üdvözölt. Algyő Nagyközség Önkormányzata 1999-ben „Díszpolgár” címet adományozott részére. Csömörre kerülése után, minden év október 1-jén Algyő Napjára „haza” látogatott. Második aranymiséjét is (Csömör után) 2003. február 15-én Algyőn tartotta. 2000-ben a településnek ajándékozta Süli András algyői naiv festő három féltve őrzött festményét.
Az Algyői Szent Anna Plébánia Egyházközsége kezdeményezte Mucza Béla volt algyői plébános domborművének elkészítését és elhelyezését az algyői templom falán. Mucza Béla plébános úr sok kisgyermeket megkeresztelt, első áldozásra, bérmálkozásra készítette fel a fiatalokat. A családok számos esküvőn és temetésen is hallhatták szép szavait. Ezen kívül a település fejlesztésében is részt vett azáltal, hogy segített a vezetékes gáz bevezetésének megszervezésében a településre.

Járás: Szegedi járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Algyő Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Algyő

Irányítószám: 6750

Érték szakterülte kategória: Kultúra

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Várostörténeti Múzeum,  Publikálva: 2015. március 02. (hétfő) 20:07

Mucza Béla munkássága 1kép
X