Skip to main content

Morelli Edit apátfalvi tűzzománc képei

Érték bemutatása:

Morelli Edit festőművész 1973 óta foglalkozik a tűzzománc technikával. Egyik egyéni kiállításán a Móra Ferenc Múzeumban Szegeden mutatkozott be 1983-ban. Ez után a kiállítás után kapta a fölkérést az apátfalvi házasságkötő terembe, faburkolatos kazettákba tűzzománc alkotásra 1984-ben. Jelentősebb díjai: Ferenczy Noémi díj, Szent Adalberti díj, MAOE (1969 óta tagja) és a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely többszörös nagydíjak mellett külföldi kiállítások díjai. Azóta kizárólag zománc munkákat készít, műveivel új egyéni utakat keresve az organikus világképhez kapcsolódva. 1975-től alapító tagja és folyamatos résztvevője a kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelepeknek. Kátai Mihály volt a mű készültekor a szervezője és vezető mestere akkor a műhelynek. Itt ismerte meg Morelli Edit a kikalapált rekeszzománc eljárást. Ez egy nagyon régi zománctechnika, nagyon munkás, de dekoratív és a kidomborított végtelenített rekeszek védik a sérülésektől a művet.
Morelli Edit vallomása: „A grafika és a festészet alapismereteinek elsajátítása után érdeklődésemet felkeltette a zománc természetes, ősi volta, sokrétű alkalmazási lehetősége. A tűzzománc a négy alapelemből születik. Az alkotó feladata, hogy a Föld anyagából, a tűz átalakító erejével, a víz és a levegő segítségével létrejövő kémiai folyamatokat irányítsa, azok határait megszabja. A tűzzománc műnek fény az éltetője, épp úgy ahogy a mi életünket is a nap irányítja ősidők óta. Az ősi hagyományokban élő értékek tanulságokkal segítenek az ember kedvezőbb anyagi és szellemi szükségleteinek meghatározásában. Műveim foglalkoznak a fokozatosan elbizonytalanodó ember hiányérzetével, természettől való elszakadásával, teljes elidegenedésével a társadalomban. Munkáimmal az emberi mérték törvényét őrizve, szeretnék kapcsot találni az ősi és a mai, illetve az ember és a tágabb világ között.”
A hét részes mű az Apátfalva Község Polgármesteri Hivatal- Házasságkötő termében található. 1984-ben készítette a zománcművet Morelli Edit. A mű a Kecskeméti Tűzzománc Alkotóműhelyben készült. A mű az élet nagy pillanatát a házasságkötést jeleníti meg. Hét darab 54x34cm-es motívum, 4cm-es vastag tölgyfa alapon, szélei faragással díszítettek, sötétre pácolt, viaszolt. Ezen a hordozón vörösréz kalapált rekeszzománc technikával a kialakult rekeszekbe ékszerzománc kerül, ami befejezi az örökéletű ősi technikát. A téma kifejtése a középső, centrumba került alkotásnál kezdődik. A 4. kép: A népművészetben fellelhető motívumokkal mutatja be az egység, az összetartozás öröm pillanatait. A béke állapotát a védelmező madarak hangsúlyozzák. A figurák ünneplőbe öltöztek, kezük összetéve. Az arany háttér kihangsúlyozza a ragyogást, a boldogságot. A figurák teljes egységben, egy akaratban. Az alsó ívben a magok, a félkörívben az örök élet jelképei vannak.
A 3. és 5. kép: A központi képtől jobbra és balra a házasságkötés előtti pillanatot ábrázolja a művésznő. A menyasszony és a vőlegény is meditatív állapotban vannak. Szinte teljes a koncentráció. A 3. képen a női minőség jelenik meg, teljes díszben, Holddal a pártáján, tündérekkel a szoknya díszén. Népművészeti elemekkel gazdagítva. Az 5. képen a vőlegény erős személyiség, biztonságot, győzelmet sugároz. A 2 képen: a pletykázó asszonyok jelennek meg, vidámak, díszes ünnepi szoknyáik betöltik a teret, az arany visszasugárzik nevető arcukon. Várakozás az ismeretlen jövő felé. A 6. képen: együtt a család, a szeretet, béke van. Az emberi alak feje felett sok vágy fogalmazódik meg, jelen vannak a segítő szellemek is. A mű végső kicsengése: az élet mégis csak gyönyörű. Az 1. és a 7. kép: Lezáró organikus motívumok a nagy történéshez. Ez a történése, eseménye a műnek, de itt a színek, ritmusok, érzések az uralkodók, ezek irányítják a szívet, lelket. Hasonlatosak a képi kifejezőeszközök a népművészethez.

Érték indoklása:

A hét zománckép a házasságkötő terem dísze. A műalkotás jól illeszkedik Apátfalva község kulturális és néprajzi örökségéhez. A hét kép jelentős képzőművészeti értéket képvisel, emellett magas művészi színvonalú. A hely szellemének megfelelő értékes mondanivalót közvetít.

Járás: Makói járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Apátfalvi Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Apátfalva

Irányítószám: 6931

Érték szakterülte kategória: Kultúra

Morelli Edit apátfalvi tűzzománc képei 1kép
Morelli Edit apátfalvi tűzzománc képei 2kép
Morelli Edit apátfalvi tűzzománc képei 3kép
Morelli Edit apátfalvi tűzzománc képei 4kép
X