Skip to main content

Millenniumi tölgyfák: két kocsányos tölgy

Érték bemutatása:

Az államunk ezer éves fennállása alkalmából az egész országban megemlékezések zajlottak. Az egyik ilyen volt az emlékfa – ültetés, amely a tavaszi ünnepélyt képezte. A vezérgondolata az volt, hogy hét fát ültetnek a hét vezér után, vagy ezer fát a Millennium emlékére. Leginkább az iskolák buzgólkodtak a faültetésben, nem volt ez másként nálunk Apátfalván sem. A kincstári erdőgondnok millenniumi faültetés céljára huszonöt életerős tölgyfacsemetét ajándékozott a községnek. Ezeket Zubolyszky Mihály községi tanító, a községi faiskola gondnoka – iskolás gyerekek részvételével – a millennium emlékére a következő helyekre ültette el: hat darabot az állami anyakönyvi hivatal épülete előtt, két darabot a községi iskola népiskola I. és II. fiúosztály épülete előtt, két darabot a III. és a IV. leányosztály iskolaépületénél, öt darabot a Kossuth utcában a II. és III. leányosztály iskolaépülete előtt, három darabot a Raktár utcai I. és II. vegyes osztály iskolaépülete előtt.
A településünkön mára két nagy tölgyfa áll az elültetett huszonötből. Ezeket a Kossuth utca és a Hajnal utca sarkánál találjuk. A fák adatai: Mivel egyszerre lettek ütetve egyformán nőttek, adataik megegyeznek. Kocsányos Tölgy Kora: 119 év (pontos) Ültetve 1896-ban Magassága: 23 méter Törzskerület: 3,69 méter 2011-ben a helyi önkormányzat és két támogató emléktáblát avatott a millenniumi ültetés emlékére. A tábla a két fa mellett a földön áll. A tábla szövege: Ezt a két tölgyfát Magyarország ezeréves fennállásának évében 1896-ban ültette Apátfalva lakossága. A hálás utókor nevében e táblát az ültetés 115. évfordulóján emlékül állította: Molnár László újságíró, Szigeti Márton kőszobrász, Apátfalva Község Önkormányzata 2011 „Apátfalva – Negyedszázados álom vált valóra szombat délután az apátfalvi falunapon azzal, hogy a Kossuth utcában emléktáblát kapott az 1896-ban helyi, hazafias kezdeményezésre elültetett két millenniumi tölgyfa, valamint az egykor itt állt, a fákról elnevezett tölgyfás iskola.
Az ötletgazda a falu szülöttje, Molnár László, a most Makón önkormányzati képviselőként dolgozó pedagógus volt, aki a Csongrád Megyei Hírlap újságírójaként 25 esztendeje írt cikkében vetette fel először az ötletet. Ez volt a háromnapos, kulturális és szórakoztató rendezvényekben gazdag Szent Anna-napi programsorozat talán legmeghatóbb eseménye. Az egy tantermes, szolgálati lakással is rendelkező iskolaépületben több mint száz esztendő alatt akár ezren is tanulhattak – többek között a falu díszpolgára, Benkóczy Zoltán is, aki eljött az ünnepségre. Az épületet azt követően bontották le, hogy életveszélyessé vált, és megépült az új iskola. Helyén most magánház áll. Ennek falára helyezték el az 1970-ben végzett 8. b osztályos öregdiákok adakozásából készített kettős táblát, amely a valaha itt oktatott tanároknak is emléket állít. A tölgyfák emléktáblája egy mészkőtömbre került. Ezt Szigeti Márton helyi kőszobrász, Molnár László és az önkormányzat állította a két fa tövében.” Délvilág napilap, 2011. 07. 25. Molnár László azt mondta, az iskola apró volt, mégis szívesen jártak oda, mindenki jó szívvel gondol vissza rá és az ott oktató pedagógusokra. Az emléktáblák elhelyezésével azt is szeretné ösztönözni, hogy minél több fontos épületre kerüljön az utókor emlékezetét életben tartó tábla – jelenleg alig néhány hasonló van a faluban.

Érték indoklása:

A Millennium alkalmából ültetett fák méltóképpen emlékeznek meg a település több mint, 1100 éves múltjáról, gyökereiről itt a Kárpát medencében, és egyfajta jelzőfényként álltak és állnak mind a mai napig, hogy fennen hirdessék az erre járóknak, hogy az apátfalviak sosem feledték, hogy honnan származnak, hova tartoznak és így lesz ez az elkövetkezendő évszázadokban is.

Járás: Makói járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Apátfalvi Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Apátfalva

Irányítószám: 6931

Érték szakterülte kategória: Természet

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Tóth Ferenc: Száz magyar falu könyvesháza: Apátfalva. Budapest: Száz magyar falu könyvesháza Kht., Megjelent a magyar állam millenniumára. 197 p. http://www.delmagyar.hu/mako_hirek/emlektabla_az_iskolanak_es_a_tolgyfaknak_apatfalvan/2231805/

Millenniumi tölgyfák: két kocsányos tölgy 1kép
Millenniumi tölgyfák: két kocsányos tölgy 2kép
Millenniumi tölgyfák: két kocsányos tölgy 3kép
Millenniumi tölgyfák: két kocsányos tölgy 4kép
X