Skip to main content

Mátyás király palástjából készült miseruha

Érték bemutatása:

A miseruha hátát teljesen egy 17 cm szélességű domború hímzéssel és igazgyöngyökkel ékesített kereszt tölti ki. A kereszt alapja kék tűfestéssel van kitöltve. Fő motívuma arany és ezüst szállal hímzett serleg és indák ismétlődő sora, a kimaradt helyeket aranyozott flitterek, aranyszálak töltik ki elszórtan és egymást keresztezve. A motívumok közepén ötször ismétlődő virágforma igazgyöngyökből kialakítva. A kereszt széleit és a miseruha széleit mindenütt cakkos domború arany hímzés szegélyezi, a cakkokban hagyma motívum és flitterek láthatók. A kereszt alsórészén koronás keretbe foglalva Szent István felajánlja a koronát Máriának ábrázolás tűfestéssel kialakítva. A korona gyöngyökkel keretezve. A miseruhán 824 gyöngy található.
Méretei: háta hossza: 120 cm. háta szélessége: 87 cm. eleje hossza: 109 cm. eleje szélessége: 74 cm. Bélése bordó színű, nagymintás selyemdamaszt. Eleje bélésén fekete tussal nyomtatott betűkkel írott latin felirat, mely a miseruha készítés és eredettörténetét tartalmazza. A felirat magyar nyelvű fordítása: „Szent Ferenc Atyánk Kisebb Testvéri Rendjének e Tisztelendő szegedi az új kegyelem 1465. évétől. Mária, IHS = Jesus hominum Salvator (Jézus az emberek megváltója).E miseruha anyagának alapja a felséges Corvin Mátyásnak, a magyar nép igen szeretetreméltó királyának palástjából való. Mivelhogy sége ebben a Havas Boldogasszony bazilikában tartott országgyűlés végeztével gondoskodott a templom felújításáról és ezt a gyöngyökkel díszített ruhát Isten nagyobb dicsőségére és a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére 1465-ben nagylelkűen felajánlotta. Az Ő kegyes emléke legyen áldott örökre! Majd az idő múlásával, mivel elhasználódott, visszakapta eredeti szépségét főtisztelendő P. Zsucha Simon sekrestyés kitartó munkája által és főtisztelendő P. Telek József definitor szorgalmából, az Ige megtestesülésének és Szűztől születésének 1773. évében. A jótevő férfiak és asszonyok nyerjenek örök jutalmat és koronát a mennyben.”

Járás: Szegedi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Szeged

Irányítószám: 6720

Érték szakterülte kategória: Kultúra

Mátyás király palástjából készült miseruha 1kép
Mátyás király palástjából készült miseruha 2kép
Mátyás király palástjából készült miseruha 3kép
X