Skip to main content

Marjanucz László az SZTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék docense

Érték bemutatása:

Marjanucz László az SZTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék docense 1954. június 22-én született Magyarcsanádon. Középiskolai tanulmányait a makói József Attila Gimnáziumban végezte, ahol orosz-német tagozatos osztályba járt. Érettségi után egy évet az akkori NDK-hoz tartozó Eisenachban dolgozott, majd 1973-ban megkezdte felsőfokú tanulmányait a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola történelem-orosz szakán. 1977-ben szerzett általános iskolai tanári oklevelét, 1982-ben egyetemi diplomával egészítette ki. Részben katonasága alatt elvégezte a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem szakos kiegészítő képzését. 1980-ban a szegedi Móra Ferenc Múzeum Történeti Osztályára került történész-muzeológusként. Feladata a helyi polgárosodás tárgyi és szellemi hagyatékának gyűjtése, rendszerezése és földolgozása. E munkája révén lett az MTA Történettudományi Intézetének aspiránsa 1983-1986 között, ahol Hanák Péter irányítása alatt dolgozott. 1984-ben megvédte egyetemi doktorátusát Hódmezővásárhely dualizmuskori gazdaságtörténetéből, és elnyerte első külföldi ösztöndíját az NSZK-beli Bielefeldbe.

Az ottani Interdiszciplináris Kutatóintézetben az európai történetírás akkor megerősödő irányzatával, a társadalomtörténettel ismerkedett meg. Németországi kutató-oktató útjai azóta sem szünetelnek: Göttingenben a Max Planck Intézetben, Berlinben a Humboldt Egyetemen, Münchenben és Freiburgban az ottani egyetemek Történeti Intézetében folytatott kutató munkát. 1986-ban egykori alma matere, a Főiskola Történettudományi Tanszéke oktatójának nevezték ki. 1994-ig tanított itt újkori magyar és egyetemes történelmet, és végzett kutatásokat társadalomtörténeti és helytörténeti témákban. 1994-ben átkerült a JATE Új-és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékére, ahol új feladatként Magyarország 18. századi történelmének oktatását és kutatását kapta. Utóbbi vitte a Temesi Bánság múltjának vizsgálata irányába, s lett a bécsi levéltárak gyakori látogatója.
Ezekben a közgyűjteményekben az újkori magyar történelem kimeríthetetlen gazdagságú forrásanyagát őrzik. Tudományos előmenetele fontos állomása volt a történelemtudomány kandidátusi fokozat megszerzése 1995-ben, és a habilitáció 2007-ben.
Társadalmi megbízás alapján a Koch Sándor Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke, a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület alelnöke, a Múzeumi Tudományért Alapítvány kurátora. Házas, felesége Daróczi Éva jelenleg a Ságvári Gyakorló Iskola tanítója. A családban összesen hat gyermek kapott erkölcsi, zenei, iskolai nevelést.

Járás: Makói járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Magyarcsanád

Irányítószám: 6932

Érték szakterülte kategória: Híres

Marjanucz László az SZTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék docense 1kép
X