Skip to main content

Mária neve Római Katolikus Templom

Érték bemutatása:

Sándorfalva központja a nagy-méretű, árnyas Szabadság tér, melynek közepén a Szűz Mária tiszteletére szentelt, 1882-ben épült római katolikus templom áll. A templom főoltárképe Szűz Máriát ábrázolja, a falait borító secco-k bibliai személyiségeket és magyar szenteket örökítenek meg. A templom körüli kálvária stációinak domborműveit 2002-ben Domonkos Béla szobrászművész készítette. A szegedi árvíz és Sándorfalva alapítása után már 1880-ban iskola és plébánia épült. Két évig a plébánia udvarán miséztek. Pallavicini őrgróf már 1882-ben templomot építtetett, melynek megáldása még ugyanabban az évben megtörtént. 1934-ben emelték plébániai rangra, s az egyházközösség is akkor alakult meg. 1993-ig a Váci Egyházmegyéhez tartozott. A katolikus népesség száma Sándorfalván 6000-6200-ra tehető.

A plébánia történetének néhány fontosabb eseménye a második világháború után: 1945. tavaszán a templom kifestése; 1947-ben Nepomuki Szent János szobrának felállítása a Csongrádi úton. (Ez a szobor a régi helyett készült, amelyet már nem lehetett megjavítani, a szobrot Kelemen Kristóf és Szocsányi László készítette). 1948-ban bekerítették a templomot, 1949-ben elkészült az egyházközség kultúrháza. (Építését és bővítését 1947-ben kezdték). A község tulajdonában lévő kultúrház megnagyobbítását és átalakítását már 1938-ban is tervezték. (Ebben kapott akkor helyet a Katolikus Kör, a Kalot és a Kalász). Az akkori plébános, Lepey Emil 2000 pengőt tudott szerezni a munkálatokhoz. 1949-ben itt járt P. Szarvas Miklós S. J. missziós püspök; 1950-ben villamosítás. Ugyanekkor államosították a katolikus iskolákat, nevelőintézeteket, óvodákat és kultúrházakat, s fakultatívvá tették a hitoktatást. A Historia Domusban 1950-től 1972-ig nincs bejegyzés. A hatvanas években történt meg a plébánia területek kisajátítása.
Dóc lelkipásztori ellátása 1972-től tartozik Sándorfalvához. Ebben az esztendőben tatarozták kívülről a templomot. Az akkori plébános (Kiss Béla) bevezette a már országosan szokásos állva áldoztatást, az áldoztató rácsot eltávolították. A szembemiséző oltár is ugyanebben az évben készült el. A szeptemberi búcsú után betörtek a templomba. 1975 és 1984 között újra üresek a Historia Domus lapjai. A plébánia életében az elmúlt három évtized alatt a következő jelentősebb változások történtek: 1972: templomrestaurálás; 1979: temetői kerítés (alsó); 1980: a templom bekerítése; 1981: a plébánia padlózatának cseréje; 1982: templomablakok, templomajtó és padok festése, hangerősítő, fűtés- és templomrenoválás; 1983: a plébánia alászigetelése; 1985: gázvezetés a templom külső faláig, a plébánia központi fűtésre történő átalakítása; 1987. orgonajavítás, felső temető kerítése, templomtető csatornázása, 1990: órajavítás és -átalakítás; 1993: Nepomuki Szent János szobrának felújítása és püspöki áldás; 1996: a templomtető és torony teljes felújítása.

(Gémes Etelka e célra örökül hagyott ingatlanának eladása fedezte a költség nagyobb részét, a hívek 250 ezer forint adománnyal, az önkormányzat 100 ezer forintos támogatással járult hozzá); 1997-ben elkezdődött a plébánia belső rendbe tétele (a munka folyamatban van); 1998: megtörtént a templom fűtésének átállítása földgázfűtésre, elkezdődött, majd 1999-ben befejeződött a harangok villanyvezetékeinek felújítása. Többszöri templombetörés és betörési kísérlet után végre elkészült a riasztóberendezés is. Időközben sajnos megrongálódtak az 1982-ben elkészített dróthálós üvegablakok és a templomkerti keresztúti stációk is. A sándorfalvi plébánia anyakönyvében 1980-tól 1998. végéig 437 házasságkötési bejegyzés szerepel és 1210 gyermek keresztelése. A halottak anyakönyvében 1977 bejegyzés történt. A kereszteltek és a halottak számai között 767 a különbség. „Pusztulunk , veszünk, mint oldott kéve, széthull nemzetünk. „

Érték indoklása:

A település központjában lévő épület nem műemlék, de településünk történetének részeként fontosnak tartjuk az Értéktárba való felvételét.

Járás: Szegedi járás

Az értéktárba történő felvételéről rendelkező határozat száma: 63/2014 (V.29.) Kt.

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Sándorfalvi Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Sándorfalva

Irányítószám: 6762

Érték szakterülte kategória: Épített

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): http://www.sandorfalva.hu; http://www.sulinet.hu; Deli András, plébános

Mária neve Római Katolikus Templom 1kép
Mária neve Római Katolikus Templom 2kép
Mária neve Római Katolikus Templom 3kép
X