Skip to main content

KUVASZ és EMBER Kulturális programcsomag

Érték bemutatása:

A PDF Alapítvány – Kuvasz és Ember Programja egy, a magyar hagyományos, szerves műveltség keretrendszerét a társadalomépítésben alkalmazó általánosan a fizikai erőnlétet, a szellemi teljesítőképesség megtartását és továbbfejlesztését szolgáló, illetve a szabadidő hasznos eltöltését szervezett, és egyéni formában támogató program a társadalmi felelősségvállalás keretrendszerében. A Program alapját képező szellemi bázist a PDF Alapítvány alapítója, Hajnal Gyöngyi nemzetközi egyetemi katedrákat is megjárt bölcsész-kutató fejlesztette ki és alkalmazta sikerrel több területen, többek között saját Gyöngyös-Szelek Kuvasz kenneljében. A kísérleti alapprogram 9 éven át 2008 2016 között zajlott és megelégedést hozó sikerrel zárt a bevont 20-30 főből álló önkéntes, vegyes nemű és korú humán fókuszcsoport körében. A Kennelben található és a programban résztvett kutyák egészségi állapota, fizikai állóképessége, idegrendszeri tulajdonságai és tenyészegyedként való potenciamegtartásó képessége is kiugróan megnövekedett, mely teljesítményt a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület, a fajta hivatalos képviselője, 2017. március 4-i közgyűlésén Különdíjjal ismert el.

Hajnal Gyöngyi az általa létrehozott Programot a PDF Alapítvány gondjaira bízta további széles társadalmi körben való felhasználásra. Ezen eredmények után helyet kapott a Program a 2017-ben induló Állami Génmegőrzési Programban. Hajnal Gyöngyi éppen a nevezett kutatási program általi hely- és közegigény miatt Budapestről költözött Szatymazra 12 évvel ezelőtt. Az időközben megalakult Alapítvány is szatymazi illetőségű. Utóbbi tevékenységével már megalakulása óta jelen van a közösségi rendezvényeken és segíti annak fejlődését mind saját programokkal, mind kapcsolódva helyi kezdeményezésekhez. A Kuvasz és Ember Program célja a Kuvaszt a maga ősi karakterében tartva, annak közre működésével életre segíteni a társadalom hasznára stabilizálódni képes embert, aki a lehető legmagasabb erkölcsi és intellektuális szintjét tudja elérni. Mindent, amely egyéni kvalitásai okán számára adott, hogy önmaga előtt saját kreativitásnak, szellemiségének, identitásának megfogalmazásra nyíljon optimális lehetősége. Ez ugyanis az egészségesen megelégedett, ereje teljében lenni képes emberi lény kialakulásához nélkülözhetetlen alaplépés. A Kuvasz fajta erre vonatkozólag a történeti időkben kialakult és csiszolódott kvalitásai mentén komoly potenciállal rendelkezik. Szatymaz és környéke kiemelkedő természeti értékei és elhelyezkedése folytán is kifejezetten alkalmas helyszín a Program alapozására, és helyi bázisként annak képviseletére, illetve a természetesen létrejövő szélesebb társadalmi érdeklődés befogadásra.

Érték indoklása:

A kuvasz fajta a tenyésztési és fajtanemesítési szakmai programok átmeneti sikerei ellenére mára teljesen elveszítette életterét, a genetikai veszélyeztetettség állapotába jutott. Ennek az az oka, hogy kialakult egy hibás mítosz, hogy a kuvasz veszélyes a környezetére az életidő előre haladtával. Miután a kuvasz mindig is a Kárpátmedencei népek belső potenciáljának egyik meghatározó erőssége volt, vadászati, harci, őrző-védő munkája okán hatékonyan szerepelt és társként inspirálta a humán késztetéseket. Stratégiai elem volt tehát, a Közép-Európa-i régió hatalompolitikai átrendeződésével, a fajta gyengítését célzó, tudatosan szervezett hamisított mítosz megalkotása, ami máig hat. Ennek alapjai irreálisak, illetve hangulatkeltő jellegűek. Nem tükrőzik a valóságot. Viszont kárt okoznak. A Program célja ugyanekkor e természetesen előnyös Kuvasz és Ember viszonyából elszármazó lendítő erőnek az újra életre hívása. Éppen a genetikai és kulturális értékmentés mentén Magyarország kormánya 2016-ban életre hívta az un. Állami Génmegőrzési Programot. Ennek projektjei közé emelte be a PDF Alapítvány Kuvasz és Ember Programját a biológiai, genetikai és tenyésztéselméleti, illetve gyakorlati projektek közé, mint társult tudományokra alapuló projektet. A PDF Alapítvány Kuvasz és Ember Programja nóvum a maga tartalmi és megvalósítási értelmében egyaránt. Tudományos megalapozottságú, gyakorlati direktívákat meghatározó és eszmeiséget megfogalmazó, hagyomány teremtő és őrző kulturális programcsomag. Meggyőződésem, hogy minden régi és újonnan keletkező, a társadalom megmaradásának és fejlődésének érdekében hatékony munkát kifejteni képes konkrét, avagy szellemi termék érték, így méltán számíthat az Értéktárakba való bekerülésre.

Járás: Szegedi járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Szatymazi Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Szatymaz

Irányítószám: 6763

Érték szakterülte kategória: Kultúra

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): www.podif.org https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=1545450842162383&id=1021120287928777 BR>http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/igy_masztak_at_a_samlin_allo_kuvasz_alatt_az_o visok/2500723/ > http://www.delmagyar.hu/cimke/zakanyszek/

KUVASZ és EMBER Kulturális programcsomag 1kép
KUVASZ és EMBER Kulturális programcsomag 2kép
KUVASZ és EMBER Kulturális programcsomag 3kép
KUVASZ és EMBER Kulturális programcsomag 4kép
X