Skip to main content

Kun László Kereszt

Érték bemutatása:

Magyarcsanád és Kövegy között található egyedüli régészeti nevezetessége a határban álló nagyméretű Kun kereszt. Évszázadokig találgattak, népi meseszövésre adott alkalmat, melyek közül a legismertebb, hogy a kereszt alatt Kun László sírja fekszik. Kun Lászlót Őscsanádon temették el, úgyhogy ez aligha több mondánál. Már a múlt századbeli írásokban is írnak a szokatlan kőemlékről. A megfigyelések szerint a kőkereszt eredeti magassága csaknem 290 cm, ebből 120 cm a földben helyezkedik el.

A helyi lakosok szerint a földterület akkori tulajdonosa kiemeltette a kőemléket a földből, mert zavarta a szántásban, majd parancsra visszahelyeztette. Fontos információ, hogy a kereszt a katonai térképeken vonatkoztatási pontnak volt feltüntetve. Egy másik felvetés szerint a kőtárgy nem más, mint egy emlékkereszt, ami Dózsa parasztfölkelésével állhat kapcsolatban. Egykor itt állt a parasztvezér tábora. Ezt a helyet jelölhették meg emlékezetül. Belez a XVI. században félig a csanádi püspök, félig a csanádi káptalan birtoka volt. A Luczay család földjei pedig épp a kereszt környékén terültek el.

Járás: Makói járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Kövegy

Irányítószám: 6912

Érték szakterülte kategória: Kultúra

Kun László Kereszt 1kép
X