Skip to main content

Kornél-erdő

Érték bemutatása:

A Kornél-erdő helyén egy 1784-es katonai felmérés mocsaras rétet jelez. Az egykori rossz lefolyású, alacsony síkság alapképzete az infiuziós lösz volt, amelyen később réti talaj képződött. A Tisza széles vízjárta árterén elkülönültek az év nagy részében vagy általában víz alatt álló mocsarak és az időszakosan elöntött mocsárrétek. Sokat mondónak tűnik az egyes részek nevei is: A Kornél-erdő helyén a Kárászos, tőle délkeletre a Ludas-rét terült el. A táj alapvetően átalakult a folyószabályozásokat követően. Napjainkig gyakorlatilag művelhető földet feltörték, a korábbi gyep foltjai csak ott maradhattak meg, ahol a talaj szikesedése lehetetlenné tette a gazdálkodást.

A Kornél- erdő melletti puszta szarvasmarhával alaposan túllegeltetett. A túllegeltetés, taposás nitrogén feldúsulás következtében az eredeti szikes löszhát gyeptársulások gyomosodásnak indultak. A Kornél-erdő Földeák közvetlen szomszédságában található. Návay Kornél telepítette, aki legényember volt és felesleges pénzét szórakozásból erre költötte. A telepítést 1885-ben kezdte el, és 1910-ben fejezte be. A telepítés több ütemben történt 1910-re 20 hektár parkot alakítottak ki. Az erdőben megtalálhatók voltak legkülönbözőbb erdei és díszfa, cserje fajok. Meglehetősen nagyszámú fafaj alkotta, sok közülük tájidegen.

Járás: Makói járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Földeák

Irányítószám: 6922

Érték szakterülte kategória: Természet

X