Skip to main content

Konyaszéki puszta vagy csongrádi Kónya-szék

Érték bemutatása:

Ez az országos jelentőségű védett természeti terület a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartózik. A Duna-Tisza közi hátságot keleti felén infúziós lösszel, homokos lösszel fedett hordalékkúp síkságot találunk, a lankás hátak között időszakosan vízzel borított szikes laposokkal. Ezek egyike az 1998-tól védett 485 hektáros csongrádi Kónya-szék.
A 19. század végén, a Csongrád-Kiskunfélegyháza vasútvonal megépítésével alapvetően megváltozott a táj arculata. A vasút két részre osztotta a hajdan egységes területet, megváltoztatva a felszíni vizek mozgását is. Ennek ellenére a Kónya-szék egyes részein tavasszal jelentős vizek gyűlnek össze. A Kónya-szék kora tavasszal üde, kiszáradó tómedre tulajdonképpen a Vidre-éri vízrendszer jégkorszaki Ős-Duna eredetű medreinek része. Környékének növényzete a padkás szikes pusztákon megszokott képet mutatja. A löszgyepekkel borított hátas részeket a vakszikes, mézpázsitos laposoktól szikpadkák választják el. A szikerek különböző sótűrő növényzetű foltokat, többek között szikes réteket, szikes mocsarakat kötnek össze. Ezekben a laposokban valaha a nyár közepéig is megmaradtak a vizek.
Ha ősszel és télen elég csapadék hullik, a szikes laposok tavaszra megtelnek vízzel, és a parti madarak (Limicola), nagy csapataival találkozhatunk a pusztán. Eddig 84 madárfajt figyeltek meg ezen, a szántóföldek közé ékelt területen. A parti madarakkal ellentétben az Afrikából május elején érkező szalakóta csak táplálkozni jár ide. A puszta télen sem csendesül el teljesen. A pockokra vadászó egerészölyvek mellett kisebb csoportokban táplálék után kutató foglyokat is láthatunk.

Járás: Csongrádi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Csongrád

Irányítószám: 6640

Érték szakterülte kategória: Természet

Konyaszéki puszta vagy csongrádi Kónya-szék 1kép
Konyaszéki puszta vagy csongrádi Kónya-szék 2kép
Konyaszéki puszta vagy csongrádi Kónya-szék 3kép
X