Skip to main content

Klebersberg-tábla

Érték bemutatása:

Gróf Klebelsberg Kunó 1922. július 16-tól 1931. augusztus 24-ig volt Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere. Az ország jövőjét a kultúra, az oktatás, a tudomány, az egészségügy fejlődésében látta. Hite szerint: ‘Lehet egy nemzetet szegénnyé, koldussá tenni, de ha a nemzetben lakozó szellemei és erkölcsi erőket megtartani és gyarapítani képesek, akkor a nemzet nincs elveszve.’ Klebelsberg Kunó indítványára 1926-ban népiskolai programot fogadott el a Parlament. Kultuszminisztersége idején épült ötezer népiskola közül Mártélyon épült az egyik. Gróf Klebelsberg Kunó emlékére az iskola falán 2005. március 15-én emléktáblát avattak. Az ünnepségen részt vett Klebelsberg Éva történész, a Gróf Klebelsberg Alapítvány elnöke. A dombormű Kiss Jenő Ferenc szobrászművész alkotása, az emléktáblát Tóth Mihály kőfaragó készítette. (forrás: kozterkep.hu)

Járás: Hódmezővásárhelyi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Mártély

Irányítószám: 6636

Érték szakterülte kategória: Kultúra

Klebersberg-tábla 1kép
X