Skip to main content

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Érték bemutatása:

Szeged város óriási tanyavilággal rendelkezett a XIX. század első felében, amelyet két nagy részre osztott a város: Alsótanyára (a mai Ásotthalom, Mórahalom, Röszke, Zákányszék vidéke), valamint Felsőtanyára (Balástya, Kistelek, Csengele vidéke). Az 1848-as szabadságharc bukása után vidékünk a rablók és betyárok szabad prédájává vált. A pandúrok gyakran üldözőbe vették a népet fosztogató betyárokat, de a tanyák között az üldözötteknek mindig nyoma veszett. Éppen ezért Szeged város vezetői a műveltség terjesztésével a közbiztonság javítását szerették volna elérni.

Kezdetben a „vándortanítók” jelentették az iskoláztatást, akik a tanyákat járva hol a pásztor szűrére letelepedve, hol a módosabb gazdák befűtött szobáiban tanítottak.
Szeged város 1850. november 30-án kelt határozatában kijelölte a továbblépés útját, melynek eredményeként 20 új tanyasi iskolát építettek Alsó- és Felsőtanyán.
Így épültek meg vidékünkön 150 évvel ezelőtt a legelső iskolák.Ezek az első iskolák vert falú, zsindelytetős épületek voltak. Egy kisebb tantermet és egy szoba-konyhás tanítói lakást foglaltak magukba.
Néhány év múlva, 1864-ben újabb iskolával gyarapodott vidékünk. Az Átokházi Kapitányság területén található vert falú iskolaépületet új épületre cserélték fel. Felavatása egy mise keretében történt, ahová meghívták Eötvös Józsefet is. Az akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter saját kezűleg írt levélben fejezte ki sajnálkozását, hogy nem vehet részt az eseményen.
1885. szeptember 17-én adták át a Rókabögyösi Iskolát, melyhez két hold földet is csatoltak a gyümölcstermelés előmozdítására

Járás: Mórahalmi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Ásotthalom

Irányítószám: 6783

Érték szakterülte kategória: Épített

X