Skip to main content

Kelemen László Emlékéért Kulturális Alapítvány értékőrző, értékteremtő tevékenysége

Érték bemutatása:

Csanádpalota azzal az országos fontosságú ténnyel is büszkélkedhet, hogy itt található az első magyar nyelvű színház egykori igazgatójának, Kelemen Lászlónak a sírja. Ma már méltó he-lyen adózhatunk e neves személy emlékének, köszönhetően az 1993-ban néhány lelkes lokál-patrióta kezdeményezésére megalakult alapítványnak. Az alapítvány elsődleges céljai között szerepelt Kelemen László sírhelyének rendbetétele és a továbbiakban annak rendezetten tartá-sa.
Legfontosabb eredményeik: • a régi temető helyén megtörtént a tereprendezés, füvesítés, fásítás, létrejött a Kelemen-emlékpark, • az Emlékparkban található 1863-ban épült kápolna visszanyerte szépségét, kívül-belül fel-újították, • felújításra került és sírkegyhellyé alakult Kelemen László nyughelye, • a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó Iroda vala-mint annak akkori igazgatója, Erdős László ezredes közreműködésével épült meg a Hősi Panteon, ahol 1848-as, I. és II. világháborús, valamint az 1956-os forradalom elesettjei kaptak végső nyughelyet, • az Emlékpark területén felújították azokat a még menthető síremlékeket, ahol olyan szemé-lyek nyugszanak, akik sokat tettek a település érdekében, • a 90 éves évfordulóra Trianon-kopjafát állíttatott az alapítvány.

Érték indoklása:

Lelkes patrióták azzal a céllal hozták létre a Kelemen László Emlékéért Kulturális Alapítványt, hogy az első magyar nyelvű színház igazgatójának emlékét méltó módon ápolják, nyughelyét országos hírűvé tegyék, s a lehetőségeikhez mérten támogassák a településen zajló kulturális életet, műsorokat szervezzenek, kulturális csoportokat segítsenek. A csanádpalotaiak beteljesítették álmukat, Kelemen László örök nyughelyét egy olyan gyö-nyörű parkká alakították, amely a helyi megemlékezések ünnepi keretét adhatja ma már. A településen megpezsdült a kulturális élet, a helyi amatőr színjátszók mellett nagyhírű színhá-zak, elismert művészei szórakoztatták a lakosságot. Az alapítvány támogatja az iskolai színját-szást, a vers- és prózamondó versenyeket. Az elképzelések megvalósulásához Ádók István, alapító tag szavait idézve „sok-sok időre, kétkezi és lelki munkára volt szükség, és sokszor tűnt úgy, hogy az elképzelésünk kudarcra van ítélve. De ezúttal is bebizonyosodott, hogy az akarat és az összefogás nem ismer lehetetlent”. Ádók István, az alapítvány „motorja” 2016 márciusában magas színvonalú munkája és példa-mutató tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tago-zat kitüntetésben részesült.

Járás: Makói járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Csanádpalota Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Csanádpalota

Irányítószám: 6913

Érték szakterülte kategória: Kultúra

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): • Az első magyar színigazgató emlékére – A Kelemen László Emlékéért Kulturális Ala-pítvány kiadványa 2007. (Felelős kiadó: Ádók István) • Az első magyar színigazgató emlékére A Kelemen László Emlékéért Kulturális Alapít-vány kiadványa 2015. (Felelős kiadó: Ádók István) • Videó anyag – Készítette: Fejes Ferenc • Délvilág c. lapban megjelent cikkek

Kelemen László Emlékéért Kulturális Alapítvány    értékőrző, értékteremtő tevékenysége 1kép
Kelemen László Emlékéért Kulturális Alapítvány    értékőrző, értékteremtő tevékenysége 2kép
Kelemen László Emlékéért Kulturális Alapítvány    értékőrző, értékteremtő tevékenysége 3kép
Kelemen László Emlékéért Kulturális Alapítvány    értékőrző, értékteremtő tevékenysége 4kép
Kelemen László Emlékéért Kulturális Alapítvány    értékőrző, értékteremtő tevékenysége 5kép
X