Skip to main content

József Attila makói indulása

Érték bemutatása:

József Attila költészetének inspiráló hatásai között a makói évek élményeinek meghatározó jelentőségük volt. Ezek az évek nemcsak szellemi-fizikai érésének időszakával estek egybe, de költői identitása megtalálásával is. Olyan személyek formálták jellemét, akik példaképül, iránymutatásul szolgáltak számára, s olyan gondolatok hatottak fejlődésére, melyek beépültek ekkori és későbbi verseibe is. Szerencsés véletlen, hogy Makón Espersit János és baráti köre, valamint a főgimnázium tanárai révén olyan impulzusok érték, olyan személyi kapcsolatok kialakítására nyílt lehetősége, és ezek által olyan ösztönzéseket kapott, melyek a felnőtté válása mellett irodalmi világképét és költészetét is megalapozták.

Érték indoklása:

Makó, a makói emberek azt adták meg neki, amely addigi életéből hiányzott: az otthont, a biztonságot és a szeretetet. Amit még ezen túl kapott, így az erkölcsiséget, az élettapasztalatokat, az első szerelmeket, a köztársasági eszmét, a jakobinizmust, a vidéki lét őszinteségét, az mind-mind olyan többlet volt, amelyek teljesebbé és érettebbé tették jellemét éppúgy, mint költészetét. Amikor 15 évesen Makóra érkezett, még egy félszeg, kudarcélményekkel teli kisgyermek volt. Amikor a várostól 18 évesen elszakadt (bár sohasem véglegesen), az Elköszönő szelíd szavakkal már egy érett, lelkiekben megerősödött, öntudatos fiatalember búcsúzott.

Járás: Makói járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Makói Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Makó

Irányítószám: 6900

Érték szakterülte kategória: Kultúra

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Tóth Ferenc: „Az otthonom pedig hát ott, Makón van.” József Attila makói évei. Makó, 2005. Marosvári Attila: József Attila makói kortársai = Makói História. 2005:4. 29-32.

X