Skip to main content

I. Világháborús emlékmű

Érték bemutatása:

Az 1914. július 28-án kirobbant első világháború már erősen tanyásodott települést talált, amelynek gazdasági, közlekedési, társadalmi okok miatt a közeli kapitányságokra is elszívó hatása volt.” „Szatymazról az 1864–99 között születettek, összesen 35 évfolyam vonult be hadiszolgálatra. A kapitányságban lakók elsősorban a szegedi 46. gyalogezred k. u. k. (kaiserliche und königliche; császári és királyi) német vezényleti nyelvű közös ezredbe vonultak be.” Szeged híres háziezrede 2014 november végén részt vett a belgrádi bevonulásban, az olasz fr fronton mind a 12 isonzói csatában harcolt. Ezeket a háború legembertelenebb ütközetei között tartjuk számon. Az ezred 1915 júniusában már a legelső Isonzó-csatában öt nap alatt 1750 főről 439 főre csökkent, a többiek elestek vagy megsebesültek.
A veszteségek pótlására folyamatosan újabb és újabb menetszázadokkal töltötték föl, és a háborút 1918. november elején Piávénál fejezte be. A 46. gyalogezredben harcolt Szatymaz közismert tisztjei és tisztesei közül Báló István szakaszvezető, vendéglős, Bárkányi József tiszthelyettes (főtörzsőrmester), Boros József közvitéz (honvéd), Kup Béla százados, vitéz Molnár Lajos Antal törzsőrmester, gazdálkodó. A másik jelentős szegedi alakulatban, a magyar vezényleti nyelvű m. kir. 5. gyalogezredben ugyancsak sok szatymazi szolgált. Az ezredet 1914 augusztusában a Kárpátok előterébe, Galíciába szállították, és részt vett az orosz támadás megállításában, visszaszorításában. Az 5. gyalogezred Przemyslnél elvérzett, és 1915. március 22-én az éhhalállal küszködve esett orosz fogságba. Az ezred csak 1915-ben 45 menetszázadot indított az arcvonalba. Az orosz fronton kívül harcolt Erdélyben és a déli fronton.
A háborút az állománytest által fölállított 302. tábori gyalogezrede 1918. október végén ugyancsak a Piavénál fejezte be. Ezredeiben szolgált a szatymaziak közül Hegedűs I. József közvitéz, rendőrfelügyelő, Katona György főhadnagy, tanító, Miklós Sándor hadnagy, tanító, Virág Vince tábori lelkész, a későbbi plébános és Zsák József hadnagy, igazgató tanító. A szatymaziak közül sokan harcoltak még a szegedi 7. utászzászlóaljban, majd 1917-től a belőle alakult négy árkászzászlóaljban, a 3. huszárezredben, az 1. honvéd lovas tüzérezredben és a vadászzászlóaljakban. A település hadköteles keresőképes férfi lakosságának jelentős része részt vett a háborúban, és vérvesztesége is rendkívül súlyos volt A zászlaját tisztelgésre emelő honvédet ábrázoló emlékmű, 112 szatymazi hős nevét őrzi. 1933. június 11-én, vasárnap avatták föl. A közadakozásból és Szeged város hozzájárulásából fölállított emlékmű avatásán Szatymaz népe csaknem kivétel nélkül megjelent. A virággal borított díszkapuval fogadott József főherceg mondott beszédet. Az emlékművet Szolcsányi Gyula (1933) szegedi szobrászművész készítette.

Járás: Szegedi járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Szatymazi Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Szatymaz

Irányítószám: 6763

Érték szakterülte kategória: Kultúra

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Szatymaz/pages/009_az_elso_vilaghaboru_kitoresetol.htm Kanyó Ferenc az I. világháború kitörésétől a II. világháború végéig Ma leplezik le a szatymazi hősök emlékművét: József királyi herceg is részt vesz a leleplezésen =TÚ.- 1933- jún. 11. p. 3. Herkner Alfréd alkotása.- - --www.agt.bme.hu/varga/foto/vh1/szatymaz.html www.kozterkep.hu/~/12888/I_vilaghaborus_emlekmu... http://www.delinapfeny-turizmus.hu/szatymaz.html Pálmai József: Az I. világháború szatymazi áldozatai, A Mi Lapunk, Szatymaz,2000. 04. Válogatás Szatymaz helytörténeti írásaiból, Kiadó: Szatymaz Község Önkormányzata, Szatymaz, 2018, 30. p.

I. Világháborús emlékmű 1kép
X