Skip to main content

Horthy-harang

Érték bemutatása:

Az első világháborúban fémek hiánya miatt a templomok harangjait is feláldozták és anyagukból fegyvereket készítettek. Makóról több harangot is elszállítottak. 1917. február 8-án a belvárosi református ótemplomban leszerelték a nagyharangot. Az elszállított harangok pótlása súlyos terhet jelentett az egyházközségnek, de már 1922-ben megkezdték a szükséges pénz összegyűjtését. A nagyobb adakozó kedv érdekében kimondták, ha valaki 20 q búzát ad, annak a nevét felvésetik a nagyharangra. Ekkorra már több mázsa gabona volt az egyház birtokában és létrehoztak még egy harangalapot is.

A harangok pótlásában nagy szerepe volt dr. Galamb Sándornak, az egyház főgondnokának. Feltételezhető, hogy a belvárosi templom új nagyharangját is az ő javaslatára nevezték el Horthy-harangnak, amihez megszerezték a kormányzó engedélyét. A 26 q 60 kg súlyú Horthy-harang 1927. október 2-án érkezett meg Makóra.
A harangra a következő felirat került: Tetején:
„ADJATOK AZ ÚRNAK, AZ Ő NEVÉNEK DICSŐSÉGET, IMÁDJÁTOK AZ URAT S AZ Ő SZENT HAJLÉKÁNAK ÉKESSÉGÉBEN” SOLT. XXIX. 2. Alatta: ISTEN DICSŐSÉGÉRE, /A NEMZETI MEGÚJHODÁS VEZÉRÉNEK / NAGYBÁNYAI VITÉZ HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ TISZTELETÉRE / A MAKÓI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZHASZNÁLATÁRA ÖNTETTÉK / DR. VITÉZ GALAMB SÁNDOR FŐGONDNOK SZIRBIK SÁNDOR LELKÉSZ DR. BÁNFFY JÓZSEF / B. NAGY FERENC, K. NAGY KÁROLY, NAGY IMRE ISTVÁN, NAGY GY. JÓZSEF, TŐZSÉR LAJOS PRESBITEREK / BORBÁS JÓZSEF ÉS CSALÁDJA, B. SZŰCS ANTAL, CSALA FERENC / CSORBA JÁNOSNÉ, DR. DIÓSSZILÁGYI SÁMUEL GALAMB JÓZSEF AMERIKA / DR. GALAMBOS IGNÁCNÉ, DR. KUTHY EMILNÉ, ÖZV. KUSZ FERENCNÉ, ÖZV MÁGORI JÓZSEFNÉ / ÖZV. MÁGORI MIHÁLYNÉ, MÁGORI SÁMUEL ÖZV. MEDGYESI LAJOSNÉ, ÖZV NACSA ANDRÁSNÉ, PATKÓS FERENC, DR. SZEDRESSY ÖDÖNNÉ, TÓTH ANDRÁS EGYHÁZTAGOK / NAGY KÁROLY ELNÖK-LELKÉSZ SZIRBIK SÁNDOR LELKÉSZ ÉS DR. VITÉZ GALAMB SÁNDOR FŐGONDNOK IDEJÉBEN AZ 1927-IK ÉVBEN Alatta: 7927 NO 5802 HARANGMÜVEK. A másik oldalon a kormányzó arcképe, fölötte egy sokat idézett mondata: „PUSZTULÁST KÖVETI A MEGÚJHODÁS” Alatta: HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ, Alatta: ÖNTÖTT ENGEM BUDAPESTEN FN R1N0KER ÁLTAL”

Érték indoklása:

A makói Horthy-harang érdekes lokális emléke a város kulturális emlékezetének, amely rávilágít a politikai identitás szándékos meghatározottságára, az 1920-as évek szellemiségére. Bizonyítja a makói református közösség áldozatvállalását, hiszen többen is erejükön felül segítették a pótlását.

Járás: Makói járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Makói Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Makó

Irányítószám: 6900

Érték szakterülte kategória: Kultúra

Horthy-harang 1kép
X