Skip to main content

Hódmezővásárhelyi olvasókörök

Érték bemutatása:

Az olvasókör Magyarországon a 19. század második felétől alakult civil szervezet, amely a tagok művelődését, ismereteik bővítését, eszméik cseréjét és a közös szórakozást tűzte ki célul. Könyveket gyűjtöttek, újságokat járattak, tanfolyamokon vettek részt, együtt ünnepeltek és tartottak bálokat. Összejöveteleiket magánházaknál, iskolákban, később saját épületben tartották. Hódmezővásárhelyen az első olvasókört Szametz András szűcsmester, egykori 48-as nemzetőr alapította 1869-ben. A század végére a települést már az „olvasókörök városa”-ként emlegették.
1950-ig, a kényszerű megszüntetésig belterületen 41, külterületen 67 olvasókör működött. Az olvasókörök― mint azt elnevezésük is mutatja―, elsősorban könyvek és újságok tanulmányozását tűzték ki célul. Tevékenységük azonban ennél sokkal szerteágazóbb volt. Ismereteik bővítésére tudós előadókat hívtak, tanfolyamokat szerveztek. Hazafias érzésüket tükrözi, hogy március 15-én ünnepséget tartottak, közadakozásból több helyen emlékművet, táblát avattak az első világháború hősi áldozatainak. Szórakozásra is a közösség nyújtott lehetőséget. Aratóünnepet, szüreti bált, táncmulatságot tartottak. Az ifjúsági egyesületek tagjai sportversenyeket rendeztek, színjátszó csoportjaik a műsoros esteken népszínműveket adtak elő.

Érték indoklása:

Az országban a 19. század folyamán többfelé alakultak, és manapság is számos helyen működnek olvasókörök. Hódmezővásárhelyt kiemelt helyen az „olvasókörök városának” nevezik. A mozgalom helyi különlegessége az, hogy a tanyavilágban is rendkívül nagy számban alapítottak olvasóköröket, működésük színvonala mind bel-, mind külterületen kiemelkedő volt. A kommunista időszakban kényszerű szüneteltetést követően a nyolcvanas-kilencvenes években szintén ez a város járt élen az újjáalakulásban. 1990-ben vásárhelyi kezdeményezésre alakult meg az Olvasókörök Országos Szövetsége.

Járás: Hódmezővásárhelyi járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Hódmezővásárhelyi Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Hódmezővásárhely

Irányítószám: 6800

Érték szakterülte kategória: Kultúra

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Apró Lajosné: Működik a Mártélyi Olvasókör = Mártélyi Tudósítások, 1991. július 1. p. Bezdán Sándor: A mezővárosi olvasókörök szervezetéről és típusairól = Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1978. 1. r. 3-15. p. Hajdu Géza: Vásárhely ismét az olvasókörök városa lesz? = Egyesületi Élet, 9. sz. 1990. aug. www.olvasokorok.hu

Hódmezővásárhelyi olvasókörök 1kép
Hódmezővásárhelyi olvasókörök 2kép
Hódmezővásárhelyi olvasókörök 3kép
X