Skip to main content

Hét vezér emlékoszlopa

Érték bemutatása:

Kecskemét város tanácsa elé 1861-ben 30 aláírással ellátott kérvény érkezett, melyben a polgárok azt kérik: „miután a városnak jutott az a szerencse, mint örök tulajdonát bírni ama szent föld egy részét, amelyen a honalapító Árpád legelső nemzeti törvényhozó ősgyűlést tartott, ott országos emlék állíttasson az Árpádhalomnak elnevezett dombon.” 1861 októberében tárgyalta az országgyűlés az ügyet. 1895. május 12-én Pusztaszeren járt a parlamenti bizottság, hogy megkeresse a 7 halmot és kijelölje közülük az Árpádhalmot, ahová felépül az emlékmű. A bizottságot Thaly Kálmán képviselő vezette. Megtalálták a 7 halmot. Ellátogattak Sövényházára Pallavichini grófhoz, akitől ingyen megkapták a területet az emlékmű felállítására, ahol még láthatóak voltak Szer- monostor romjai. Kecskemét város közgyűlése 1896. április 23-án megtárgyalta az Országos Diákszövetség által felállítandó emlékoszlop és ünnepély tervét. 1896. június 20-án leteszik Pusztaszeren, Kecskemét város birtokán felállítandó emlékmű alapkövét, (2 héttel hamarabb, mint Sövényházán) azt is közlik 1897-ben kívánják leleplezni. A gyűjtésből nem jött össze a tervezett 13500,-Ft le kellett mondani a drága emlékműről. Azonnal tervet készítettek egyszerűen kivitelezhető obeliszkre Pataky Imre kecskeméti rajztanárral, aki az emlékoszlopra a turulmadarat és a hét vezér arcképét is megmintázta.
Januárjában megbízták Gerenday Antal és Fia budapesti szobrász és kőfaragó céget a mű kivitelezésére. 4970 Ft-ért vállalták az emlékoszlop elkészítését. Jó minőségű tufa kőből dolgoztak.
Június 24-én Kecskemét városának birtokán végre nagy ünnepség keretében felavathatták Pusztaszeren is a Hétvezér emlékoszlopot.
A nyugatra néző oldalra Árpád vezér pajzsa alá került a nagy márványtábla rajta a felirat:
„Magyarország 1000 éves fennállásának emlékére Kecskemét város támogatásával, közadakozásból emelte a Magyar Országos Diákszövetség!”
Az obeliszk többi oldalán a vezérek pajzsa kettesével: Előd, Ond, Kond, Tas, Huba és Töhötöm. Az obeliszk 12 méter magas tetején a magyarok totem állata a turul látható. A vezérek domborművét és a turulmadarat bronzból öntötték.
Így lett és van a történelmi Pusztaszer területén két honfoglalási emlékmű. Az egyik Sövényházán a mai Ópusztaszeren a másik pedig Pusztaszeren.

Járás: Kisteleki járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pusztaszer

Irányítószám: 6769

Érték szakterülte kategória: Épített

Hét vezér emlékoszlopa 1kép
Hét vezér emlékoszlopa 2kép
Hét vezér emlékoszlopa 3kép
Hét vezér emlékoszlopa 4kép
Hét vezér emlékoszlopa 5kép
Hét vezér emlékoszlopa 6kép
Hét vezér emlékoszlopa 7kép
Hét vezér emlékoszlopa 8kép
X