Skip to main content

Hervay Gizella költészete

Érték bemutatása:

Hervay Gizella (Makó, 1934. október 14. – Budapest, 1982. július 2.) erdélyi költő, író és műfordító. Költői munkáságát az irodalomtörténet az ún. első Forrás-nemzedékhez sorolja. Élete utolsó három évét Magyarországon töltötte, a Móra Ferenc Könyvkiadó munkatársaként. A sorozatos családi tragédiák (férje és fia halála) miatt saját kezével vetett véget életének. Kolozsvárott, a házsongárdi temetőben közös sírban nyugszik Szilágyi Domokossal és Szilágyi Attilával. Munkásságáért 1973-ban megkapta a Román Írószövetség Díját, 1993-ban a Magyar Művészetért Díjat (posztumusz).

Érték indoklása:

Élete nagyobb részét Romániában töltötte, ott végezte iskoláit, ott lett tanár, újságíró, de családja jelentős szereplője volt Makónak. Nagyapja közel két évtizedig volt Csanád vármegye alispánja, édesapja takarékpénztári igazgató.

Járás: Makói járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Makói Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Makó

Irányítószám: 6900

Érték szakterülte kategória: Kultúra

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Balázs József: Hervay Gizella – Kolozsvár, 2003.- Kriterion közelképek Marosvári Attila: Sorsod a csönd = Marosvidék, 2009/3. sz.

X