Skip to main content

Halász Tibor matematika–fizika szakos pedagógus, tankönyvíró

Érték bemutatása:

Halász Tibor (Csanádpalota, 1932. június 26. – 2020. október 25.) matematika–fizika szakos pedagógus, főiskolai oktató, számos fizikatankönyv szerzője. Életpályája: Az elemi iskola első négy osztályát Csanádpalotán, középiskolai tanulmányait a makói Csanád Vezér Gimnáziumban végezte, 1950-ben érettségizett. Matematika–fizika szakos tanári diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte 1954-ben. Ezt követően 8 évig a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban tanított, közben 1958-tól fizika szakfelügyelő volt Somogy megyében. Az 1962–1963-as tanévben a Szegeden, a Radnóti Miklós Gimnáziumban tanított. 1963-tól 1997-es nyugdíjazásáig a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola munkatársa volt, kezdetben adjunktusként, 1974-től docensként, 1996-tól címzetes főiskolai tanárként dolgozott. Hat éven át volt a főiskola oktatási főigazgató-helyettese is. Nyugdíjazása után Csömörre költözött.
1973‐ban megszervezett egy csoportot a természettudományok egybehangolt tanításának kutatására. Az Oktatási Minisztérium megbízása alapján részt vett az 1978‐as fizika tanterv kidolgozásában.
Kutatócsoportjának fizika részlege fizika munkatankönyv családot, példatárat és tanári kézikönyvet írt az általános iskolák 6–8. osztálya számára. Halász Tibor e könyvek társszerzője és alkotószerkesztője volt. Ezt a könyvsorozatot 12 éven át használták a magyar iskolákban. 1993‐tól részt vett az első Nemzeti alaptanterv fizika részének megírásában is. Két kollégájával együtt a gimnáziumok és a fizikaigényes szakközépiskolák számára is írt egy tankönyvcsaládot. Megjelent tankönyveinek, tanári segédkönyveinek és feladatgyűjteményeinek összesített példányszáma (a munkafüzetek, cikkek stb. nélkül) meghaladja a 12 milliót. Számos helyen tartott a fizika tanításával kapcsolatos előadásokat. 1978–1981 között a Magyar Televízió megbízásából szakmai forgatókönyvírója és szereplője volt a Képes fizika című televíziós sorozat több mint 50 adásának. Rendszeres közreműködője, előadója volt a fizikatanári ankétoknak is. Tagja az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak, 2013–2015 között a társulat egyik főtitkárhelyettese volt.

Járás: Makói járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Csanádpalota

Irányítószám: 6913

Érték szakterülte kategória: Híres

X